הדפסה

ת"ט 44758-06-11 בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ נ' תיירות בע"מ

בית משפט השלום בצפת

ת"ט 44758-06-11 בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ נ' תיירות בע"מ

תיק חיצוני: 0601874116

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת ברכה לכמן

מבקשת

ר.נ. תיירות בע"מ

נגד

משיבה

בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

החלטה

זוהי התנגדות לביצוע שטר שהוגש בלשכת הוצאה לפועל צפת על סך של 11,590 ₪ ומועד פרעונו 31/3/11.

למבקשת שלל טענות שהועלו במסגרת הבקשה כנגד המשיבה, שזו פעלה שלא בתום לב, תוך הטעייה והונאה, פעלה בניגוד למוסכם והפרה את ההסכם בין הצדדים, זכות הקניין בשטר פגומה והמבקשת אינה חייבת מאומה. עוד טוענת המבקשת לזכות קיזוז בשל נזקים והפסדים כספיים. בסיכומים צמצמה המבקשת את טענותיה להטעיה וקיזוז.

מהתצהיר שהובא כתמיכה להתנגדות, עולה כי המשיבה וחברת באולינג הגולן והגליל בע"מ (להלן: "החברה") חתמו על הסכם שכירות לפיו השכירה המשיבה לחברה עסק של מועדון סנוקר ובאולינג בקניון נחמיה בקרית שמונה. לטענת המבקשת המשיבה לא עמדה בהתחייבותה לחברה, לאפשר פעילות עד שעות הלילה המאוחרות כולל שבתות וחגים ולהשאיר את החניונים ושערי הכניסה לקניון פתוחים וגרמה בכך לנזקים כספיים עד שהחברה מכרה את עסקיה למבקשת בשנת 2010 וכפועל יוצא מכך נכנסה המבקשת לנעלי החברה והחלה בתשלום דמי השכירות למשיבה, בכללם השטר נשוא ההתנגדות.

המצהיר מטעם המבקשת נחקר על תצהירו ובתום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה:

המצהיר מטעם המבקשת לא הכחיש כי השיק נמסר כתשלום דמי שכירות עבור שימוש לעסק סנוקר בקניון נחמיה בקרית שמונה ואישר כי החל מחודש מרץ 2011 לא שילמה המבקשת את דמי השכירות. המצהיר לא טען להעדר שימוש במבנה שהושכר ולא טען שנמנע מהמבקשת או מי מטעמה לעשות שימוש במבנה, רק טען שהחל מחודש מרץ 2012, נסגרו השערים מוקדם ולא נתנו למבקשת לעבוד בימים שישי ושבת, בניגוד להסכם.

חלק עיקרי של הדיון בפני התנהל לגבי מערכת היחסים בין החברה למשיבה, לרבות בכל הקשור להתחשבנות כספית בין החברה למשיבה ופסק דין שניתן בעניינה של החברה המחייב אותה בסכום כספי של מאה אלף ש"ח. כל זאת בשים לב לטענת המבקשת כי נכנסה לנעלי החברה בכל דבר ועניין. אין בפני כל ראיה בכתב באשר למערכת היחסים וההתקשרות בין המבקשת לחברה חרף הטענה כי החברה מכרה את עסקיה למשיבה. וכן, בהעדר גרסה של המשיבה לכל הנוגע למערכות ההתקשרות וההתחשבנות בין החברה למשיבה, שהרי עסקינן בהתנגדות לביצוע שטר, אין בידי כדי להגיע לכלל מסקנה בכל הנוגע להתקשרויות אלו, ומשכך, איני מוצאת מקום לבחון אותם בשלב זה של הדיון.

לא מצאתי כי למבקשת הגנה ראויה לעניין תשלום דמי השכירות של חודש מרץ 2011, באשר היא הודתה שעשתה שימוש במבנה ולא שילמה עבור שימוש זה. עם זאת, יש מקום לבירור עובדתי את הטענה להפרת הסכם והטעיה מצד המשיבה, בעניין סגירת השערים ושלא ניתן היה לעבוד בימים, שישי ושבת.

המבקשת טענה לזכות קיזוז בגין דמי שמירה ששילמה למשיבה והפסדים שנגרמו לה בגין סגירת השערים החל משעה 22:00 בהיקף של 25,000 ₪ לחודש.

נקבע בהלכה כי מי שמבקש להתגונן בטענת קיזוז צריך בתצהירו להיכבד ולהיכנס לפרטי הגנתו ולא די שתטען הטענה באורח סתמי ללא פירוט. בענייננו, טענת הקיזוז בעניין ההפסדים שנגרמו למבקשת לא נסמכת על דבר, ואף לא הוגשו דוחות מבוקרים לרשויות המס, כדי להצביע על שמץ ראיה לתמיכה בטענה, ואני דוחה אותה על הסף.

באשר לטענת קיזוז בגין דמי השמירה, בהסכם שצירפה המבקשת לכתב ההתנגדות נקבע כי על השוכר את המושכר לשלם תשלומים נוספים הקשורים עם הפעלת המושכר. תשלום דמי השמירה נובע מהחיובים על פי ההסכם.

ככל שנכונה טענת המבקשת כי נכנסה לנעלי החברה/השוכרת לכל דבר ועניין, שכאמור, אין בפני די כדי לקבוע מסמרות בעניין זה, אזי חיובים אלה נובעים ישירות מההסכם והשוכרת חבה בגין תשלומים אלה עבור השמירה של המושכר ואין כל בסיס לקזז תשלומים אלו כנגד השטר.

לאור האמור לעיל, ניתנת בזאת למבקשת רשות להתגונן בטענה של הפרת הסכם והטעיה בלבד ולא בטענת הקיזוז.

מאחר והמבקשת אישרה כי עשתה שימוש במושכר ולא שילמה את דמי השכירות עבור חודש מרץ 2012, סבורתני כי יש ליתן את הרשות להתגונן בכפוף להפקדה של סכום כספי כערובה ואני מעמידה את גובה הערובה על סך של 5,000 ₪.

על כן, ניתנת הרשות להתגונן בטענת הפרת הסכם והטעיה בכפוף להפקדת סכום כספי בסך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט עד ליום 30/5/12. לא יופקד הסכום עד המועד שנקבע, תדחה ההתנגדות ללא צורך בהודעה נוספת.

המזכירות תמסור העתק מההחלטה לידי ב"כ הצדדים ולמעקב.

ניתנה היום, ט"ז ניסן תשע"ב, 08 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

3 מתוך 3