הדפסה

ת"ט 39988-07-12 איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' זילברמן

בית משפט השלום בעכו

ת"ט 39988-07-12 איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' זילברמן

תיק חיצוני: 0826310110

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת דנה עופר

המבקש

הוריה זילברמן

נגד

המשיבה

איגמה ניהול ומסחר בע"מ

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר, אשר הוגשה ביחס לשיק על סך 6,410 ₪, ליום 5/10/2008.

מגישת הבקשה הנ"ל הינה ציפי מיה, בתו של החייב, הוריה זילברמן. לטענת המצהירה, השיק לא יכול היה להיחתם על ידי אביה או על ידי אימה. לטענת המצהירה, אביה, החתום לכאורה על השיק, מאושפז בבית אבות סיעודי במצב קשה מאוד, לאחר אירוע מוחי שהתרחש בינואר 2008. המצהירה צירפה לתצהירה מסמך מאת הרופא המטפל באביה בבית האבות. עוד טוענת המצהירה, כי אמה, פרידה זילברמן, אשר שמה מופיע גם הוא על גבי השיק, נפטרה בשנת 2002, כעולה מאישור משרד הפנים שצורף. המצהירה טוענת, כי בנסיבות אלה ברור כי השיק נשוא התביעה הינו צ'ק גנוב, והחתימה שעליו - מזויפת.

טענת זיוף הינה טענת הגנה טובה מפני תביעה שטרית, שכן בהעדר חתימה – אין חבות. ספק רב אם ניתן יהיה להפריך את טענת הזיוף באמצעות חקירה נגדית של המצהירה בלבד. בנסיבות העניין יש לאפשר תמיכת ההתנגדות בתצהיר בתו של החייב, שכן החייב עצמו אינו יכול ליתן תצהיר, כפי שעולה מהמסמכים שצורפו.

יתר על כן, מעיון בשיק עצמו עולה, כי הוא ניתן ל-אלקטרו קובי בע"מ, כאשר השיק אינו סחיר ואינו עביר, והוא ערוך למוטב בלבד, כפי שעולה מהכיתוב שעל השיק. השיק הוגש לביצוע על ידי המשיבה, אף על פי שאינה המוטב.

משכך, אני רואה לנכון להורות על קבלת ההתנגדות, לשם בירור הטענות לגופן, אף מבלי לקיים דיון בהתנגדות עצמה, וזאת בהתאם לסמכותי על פי תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

ההתנגדות מתקבלת. הליכי הוצל"פ מעוכבים.
התצהיר ישמש כתב הגנה.

נוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר.

התובעת תגיש תצהיר מטעמה, יחד עם רשימת מסמכים והעתקי המסמכים, בהתאם לתקנה 214ב1(1), תוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

אם לא יוגש תצהיר מטעם התובעת, תוך המועדים שנקבעו לעיל, תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש.

עם העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט עשוי להיווצר הפרש אגרה, אותו על התובעת לשלם תוך 30 יום מקבלת דרישת הגזברות, שאם לא כן תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ג' אב תשע"ב, 22 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2