הדפסה

ת"ט 3289-07 קי.אר.אי מערכות לניקוי בעמ נ' ואלעזב תאופיק

בית משפט השלום בחדרה

ת"ט 3289-07 קי.אר.אי מערכות לניקוי בע"מ נ' ואלעזב תאופיק
התנגדות לביצוע שטר בתיק הוצל"פ: 0700544077

בקשה מס' 2
בפני
כב' הרשם שמעון רומי

מבקש/חייב

אלעזב תאופיק – ת.ז XXXXXX948

נגד

זוכה/המשיבה

קי.אר.אי מערכות לניקוי בע"מ – ח.פ 513123570

החלטה

עפ"י העולה מבקשת המבקש ונספחיה, עפ"י החלטת כב' הרשמת שלי אייזנברג (כתוארה אז), ניתנה החלטה ביום 5/5/2008 המורה לעכב את הליכי ההוצל"פ בתיקי ההוצל"פ המנוים בהחלטה (0700543076, 0700553073, 0700544077, 0700542075) עוד קבעה ההחלטה, כי על המזכירות להמציא העתק מהחלטת כב' הרשמת ללשכת ההוצל"פ בקצרין וכן נקבע דיון בהתנגדות ליום 28/05/2008.

לדיון הנדחה לא התייצבה המשיבה ומכאן ניתנה החלטתה של כב' הרשמת ביום הדיון (28/05/2008), כי כל ההתנגדויות שהוגשו בתיקי ההוצל"פ הנ"ל מתקבלות.
ההתנגדויות הוגשו בתיקים אלה:
בש"א 2379/08, בש"א 3291/07, בש"א 3290/07, בש"א 3288/07, בש"א 3289/07.
נראה, כי הוגשה התנגדות בתיק הוצל"פ נוסף, שפרטיו אינם בנמצא: החלטת כב' הרשמת מיום 5/5/2008 מונה 4 תיקי הוצל"פ, הרשומים מעלה, שעה שישנם עפ"י הפרוטוקול מיום 28/5/2008, חמישה תיקי בש"א.
לא מן הנמנע, כי לחייב היה תיק איחוד, או שהזוכה בתיקי ההוצל"פ הנ"ל יזמה פתיחתו של תיק הצטרפות המכיל את 4 התיקים הנ"ל.

אינני יודע את העובדות לאשורן, אולם, אלו האפשרויות הקיימות למיטב ידיעתי.

החלטת כב' הרשמת מיום 28/05/2008 הורתה בין היתר לנתב את התיק בפני שופט לשם דיון בהתנגדויות.

עפ"י האמור בבקשה שבפני ועפ"י הנחזה להיות מתיק זה (תיקי הבש"א הנ"ל היו תיקי נייר טרם הפעלת מערכת נט המשפט ואין להם ביטוי בתיק ממוחשב זה), לא התקיים דיון בהתנגדויות, מחד, מנגד, עפ"י צרופות הבקשה המשיכו להינקט הליכי הוצל"פ כנגד המבקש בתיקי ההוצל"פ גם במהלך חודש זה.

אשר על כן, ניתנות ההוראות הבאות:

1. אני מורה על עיכוב כל הליכי ההוצל"פ בכל אחד מתיקי ההוצל"פ המנוים ברישא;

2. אני מורה על ביטול כל הליכי ההוצל"פ שננקטו בתיקי ההוצל"פ, מאז הוגשה התנגדות בכל אחד מתיקי ההוצל"פ הנ"ל ועד היום;

3. כל ההגבלות שהוטלו על היחייב בתיקי הוצל"פ הללו, לאחר קבלת התנגדותו, יבוטלו על אתר;

4. כיון שעל פניו ניכר בתיק זה, כי החלטת כב' הרשמת אייזנברג מיום 28/5/2008, לא בוצעה
עד כה (התיק לא הועבר לדיון בפני מותב) תיישם נא המזכירות את ההחלטה גם אם באיחור המתחייב, מחלוף השנים.

5. החלטה זו נתונה בכל אחד מתיקי הבש"א הבאים: בש"א 2379/08, בש"א 3291/07, בש"א
3290/07, בש"א 3288/07, בש"א 3289/07

6. המזכירות תמציא העתק החלטה זו באמצעות פקס ללשכת הוצל"פ בקצרין, בהקדם
האפשרי, על מנת שלשכת ההוצל"פ תיישם לאלתר החלטה זו.

ניתנה היום, ל' סיון תשע"ב, 20 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 2