הדפסה

ת"ח 29792-06-11 ג'יימס ריצ'רדסון בע"מ, ח.פ 560009474 נ' האניה "m\v Mirage 1 " ואח'

בית המשפט לימאות בחיפה

ת"ח 31701-05-11 ברק שקד שיווק (2002) בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 33008-05-11 דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 36145-05-11 סונול ישראל בעמ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 26620-06-11 ינאי - מרכז הפרי והירק בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 29465-06-11 דוד נעים ובניו בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 29792-06-11 ג'יימס ריצ'רדסון בע"מ, ח.פ 560009474 נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 31072-06-11 ג.ת. שיווק בן בקר בע"מ, ח.פ 513913160 נ'האונייה MIRAGE 1
ת"ח 32665-06-11 בלדי בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 33507-06-11 Amathus Aeg as Ltd נ' האונייה MIRAGE 1
תג"א 48155-06-11 ELMOR IBRAHIM נ' האונייה MIRAGE 1
ת"ח 6415-07-11 אמקו ים בע"מ נ' האונייה MIRAGE 1

בפני כב' השופט רון סוקול

בעניין
האונייה 1MIRAGE לשעבר – MAGIC 1

התובעת בתיק 31701-05-11
התובעת בתיק 36145-05-11
התובעת בתיק 29465-06-11
התובעת בתיק 29792-06-11
התובעת בתיק 31072-06-11
התובעת בתיק 32665-06-11

התובעת בתיק 33008-05-11
התובעת בתיק 33507-06-11
התובעת בתיק 6415-07-11

התובעת בתיק 26620-06-11

התובע בתיק 48155-06-11

  1. ברק שקד שיווק (2002) בע"מ
  2. סונול ישראל בע"מ
  3. דוד נעים ובניו בע"מ
  4. ג'יימס ריצ'רדסון בע"מ, ח.פ 560009474
  5. ג.ת. שיווק בן בקר בע"מ, ח.פ 513913160
  6. בלדי בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יוסי שפרינצק ו/או יודיטה דוידוביץ

7. דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ
8. Amathus Aegeas Ltd
9. אמקו ים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף אדר

10. ינאי - מרכז הפרי והירק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אילן מלול

11. ELMOR IBRAHIM
ע"י ב"כ עו"ד אפרים גלסברג ו/או עו"ד חורי

נגד

הנתבעת 1 בכל התיקים

הנתבעת 2 בתיק 36145-05-11
ובתיק 29465-06-11
הנתבעת 3 בתיקים
1072-06-11
29792-06-11
32665-06-11

הנתבעת בתיקים:
31701-05-11
36145-05-11
29465-06-11
31072-06-11
32665-06-11
29792-06-11

הנתבעת 3 בתיק 31701-05-11

האונייה 1 MIRAGE לשעבר – 1 MAGIC
באמצעות חברת Magic Cruise Line Corp
Incorporated In The British Virgin Islands of Omc Chambers
ע"י ב"כ עו"ד דן סלע

2. YANNAI CRUISES LTD (חברה זרה BVI)
ע"י ב"כ עו"ד רועי ברוכשטיין

3. יש תיירות בע"מ

4. רומי ספנות בע"מ

החלטה

1. ביום 18/5/11 נעצרה האונייה לבקשתה של התובעת בתיק 33008-05-11,, חברת דינמיק שירותי ספנות (דשס) בע"מ. לאחר החלטה זו הוגשו בפני תביעות ומודעות אזהרה על ידי נושים שונים של האונייה, חלקם ספקי שירותים ומצרכים וחלק נושים אחרים. ביום 13/6/11 נערך דיון בנוכחות התובעים ומוסרי מודעת האזהרה. כמו כן התייצבו נציגי בעלי האונייה.

2. בהחלטתי מאותו יום הוריתי כי כל נושה, מבין מוסרי מודעות האזהרה, הרוצה להגיש תביעה יעשה זאת תוך 7 ימים. כמו כן הוריתי (והבהרתי בהחלטות נוספות), כי כל נושה המבקש להצביע על עילה למעצר האונייה יגיש בקשת מעצר. בנוסף הוריתי כי ככל שלבעלים טענות כנגד המעצר שניתן או תשובות לבקשות המעצר שיוגשו, יהיה עליהם להגיש בקשת שחרור מפורטת.

3. ביום 7/7/11 נערך דיון בבקשות השונות.

יוער כבר כעת כי בקשת הבעלים לשחרור האונייה הוגשה רק בסמוך לדיון ותצהיר נציג הבעלים הומצא לבית המשפט ולצדדים זמן קצר לפני תחילת הדיון. בסופו של הדיון, בו נערכו חקירות של המצהירים ונשמעו טיעוני הצדדים, התרתי לכל בעלי הדין להגיש השלמת טיעון.

בהסכמת הצדדים ניתנו להם ארכות שונות. בסופו של יום הוגשו הטיעונים המשלימים האחרונים רק אתמול.

4. עוד התברר מהודעת באי כוח הבעלים, כי מתנהל משא ומתן מתקדם למכירת האונייה וכי כבר הושגו הסכמות עקרוניות אשר עשויות להוביל להסכם בימים הקרובים.

5. בנסיבות אלו, ובשים לב לכך שלא אמצא בבית המשפט בימים הקרובים, בקשתי את הסכמת הצדדים כי תינתן החלטה ללא נימוקים שתכלול רק התייחסות לקיומה של עילת מעצר ולסכום שיש להפקידו לשחרור האונייה. בעלי האונייה וחלק מהנושים הודיעו על הסכמתם. חלק מהנושים ביקשו שתינתן החלטה מנומקת וחלק טרם מסרו כל עמדה.

6. על מנת לאפשר את מכירת האונייה ושחרורה לרוכש, וכדי לא לעכב את הצדדים, החלטתי להסתפק במתן החלטה בלתי מנומקת, כפי שהוסכם על ידי חלק מבעלי הדין.

בהחלטתי זו אתייחס רק לבקשות המעצר ולבקשת השחרור. לגבי התביעות אשר במסגרתן לא הוגשו בקשות מעצר, אין מקום להתנות את שחרור האוניה בתשלום כלשהו וברי כי לא ניתן יהיה להחזיק את האונייה במעצר בשל הגשת תביעות שכאלו.

7. עוד יובהר כי החלטה זו נועדה רק לאפשר התקדמות בהליכים ולא מהווה הכרעה מחייבת בבקשות המעצר ובתביעות. ככל שיהיה צורך תינתן החלטה מנומקת בהמשך. ההחלטה מבוססת על קיומן של ראיות לכאורה בלבד, כנדרש לשלב זה של ההליך.

8. בשים לב לאמור אפרט את התביעות השונות ובצד כל תביעה את הסכום שיש להפקידו כתנאי לשחרורה של האונייה. בתביעות בהן טרם ניתנה החלטת מעצר יש לראות בהחלטה זו כהחלטת מעצר ופקודות מעצר יחתמו בנפרד לאחר שיוגשו לחתימה.

(א) תיק 33008-05-11 תביעת דינמיק שירותי ספנות (דשס) בע"מ- האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 1,675,603 ₪.

(ב) תיק 36145-05-11 תביעת סונול ישראל בע"מ. ניתן צו למעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 1,413,414 ₪.

(ג) תיק 26620-06-11 תביעת ינאי מרכז הפרי והירק בע"מ. לא הוגשה בקשת מעצר. בא כוח התובעת הצהיר כי קיבל בטוחה מהבעלים ועל כן אין מקום לקבוע תנאי נוסף לשחרור האונייה.

(ד) תיק 29465-06-11 תביעת דוד נעים ובניו בע"מ. ניתן צו מעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 34,345 ₪.

(ה) תיק 29792-06-11 חברת ג'יימס ריצ'רדסון בע"מ. ניתן צו מעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 262,500 ₪.

(ו) תיק 31072-06-11, תביעת ג.ת. שיווק בן בקר בע"מ. ניתן צו מעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 125,321 ₪.

(ז) תיק 33507-06-11 Amathus Aeg as Ltd. אין בקשת מעצר ואין להתנות את השחרור.

(ח) תיק מס' 48155-06-11 תביעת Elmor Ibrahim. ניתן צו מעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 150,000 ₪.

(ט) 32665-06-11 תביעת בלדי בע"מ. ניתן צו מעצר. האונייה תשוחרר אם יופקד סך של 313,037 ₪.

(י) תיק 31701-05-11 תביעת ברק שקד שיווק (2002) בע"מ. איני מוצא מקום לעיון חוזר. אין מקום למעצר.

(יא) תיק 6415-07-11 תביעת אמקו ים בע"מ. לא הוגשה בקשת מעצר.

9. יוער כי חברת Society Det Nocske Verilas (DNV) הגישה מודעת אזהרה ולא הגישה בקשת מעצר בגין חוב עבור ביצוע סקר ומתן אישור סיווג לאונייה. על כן אין מקום להתנות את שחרור האונייה. עם זאת אין באמור כדי לפגוע בזכות עיכבון העומדת לחברה זו, אם עומדת, על תעודת הסיווג.

10. התשלומים שיש להפקיד להבטחת בקשות המעצר יופקדו במזומן או בערבות בנקאית. רק עם הפקדת כל התשלומים המפורטים לעיל תשוחרר האונייה ממעצרה.

11. אני קובע תזכורת בתיק העיקרי ליום 8/8/11 שעה 13:00 על מנת לברר אם הושגו הבנות ולתת הוראות להמשך ההליכים בתיק.

ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"א, 19 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

4 מתוך 5