הדפסה

ת"ד 8224-08-11 מדינת ישראל נ' רגינסקי

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה
ת"ד 8224-08-11 מדינת ישראל נ' רגינסקי

17 יוני 2012

בפני כב' השופט א. סלאמה, סגן נשיא

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

גנדי רגינסקי

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד ארז לוי
ב"כ הנאשם: עו"ד זיני והנאשם

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשם:
הנאשם היה פסול מנהלית 60 יום ופוטר מעבודתו הקודמת. הנאשם מצא עבודה חדשה בבי"ח אלישע. הנאשם מתגורר במגדל העמק, מתחיל לעבוד ב- 05:30 – מציג אישור – וקשה להגיע ממגדל העמק לאלישע בשעה כזו ללא רכב.

ב"כ המאשימה:
דברי חברי הם לא חלק מההסדר וזה ניסיון למקצה שיפורים ולכן אני מבקש לטעון חופשי.

ב"כ המאשימה:
הנאשם עומד על הודאתו בכתב האישום.

כתב האישום הוקרא לנאשם באמצעות סניגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום.
ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום.

הנאשם:
אני מאשר דברי בא כוחי.

<#3#>
הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשם בעבירות שלפי כתב האישום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ז סיון תשע"ב, 17/06/2012 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, סגן נשיא

ב"כ המאשימה:
התביעה מגישה גיליון הרשעות קודמות - ת/1.
הנאשם נוהג משנת 94', לחובתו שתי תאונת דרכים משנת 2007, לרבות פסילת על תנאי רבת הפעלה מבקש להפעילה במצטבר לכל פסילה שתוטל על הנאשם.
התביעה מבקשת להטיל קנס, פסילה בפועל שלא תפחת מפסילת החובה ופסילה על תנאי. כמו כן לנאשם פסילה על תנאי בהרשעה מס' 34 ואנו מבקשים להפעילה במצטבר.
לשאלת ביהמ"ש – האם סוגיית הפעלת הפסילה על תנאי כחלק מהסדר הטיעון, אני עונה שלא, לא היתה התייחסות לכך בהסדר.

ב"כ הנאשם:
מדובר בתאונת דרכים קלה בה נגרם נזק קל מאוד לרכוש – מציג תמונות של הרכב של הנפגע. התקיים דיון בבימ"ש אזרחי בפני כב' השופט ערן נוה בו נקבע כי מדובר בנזק קל מאוד – מציג פסק דין. כמו כן, מדובר בנזק מינוי לגוף – מציג תעודת חדר מיון בה נקבע כי אין כל ממצא וכי נהג הרכב השני שוחרר. הנאשם מביע חרטה מהרגע הראשון ובכך חסך מזמנו של ביהמ"ש. הנאשם היה פסול מנהלית 60 יום. התאונה ארעה לפני שנתיים וחצי ומאז לא נרשמו כל עבירות נוספות לנאשם. לנאשם עבר שאינו מכביד כאשר העבירה האחרונה הינה משנת 2009. בשל העובדה כי הוא היה פסול 60 יום הוא פוטר מעבודתו, עתה עובד הנאשם במחלקת דיאליזה בבי"ח אלישע ומתייצב בעבודתו בכל יום בשעה 05:30.
רוב העבירות של הנאשם נעשו בדרכו לעבודתו בטבריה, מקום שהוא כבר לא עובד בו. מאז שעבר הנאשם לעבוד בחיפה אנו רואים ירידה ניכרת בכמות העבירות.
הנאשם משתכר 4,500 ₪ בחודש, מפרנס את אשתו ושני ילדים. מבקשים להתחשב.
אומנם לנאשם עונש פסילה על תנאי מ- 12.07.
אני סבור כי לאור נסיבותיו המיוחדות של התיק ולאור העובדה כי התנאי ניתן ב- 2005 וניתן רק שנתיים לאחר מכן ולאור העובדה כי עברו שנתיים מאז התנאי ואנו בתחילתה של השנה השלישית לתנאי מן הראוי כי ביהמ"ש ישתמש בסמכותו ויאריך את תקופת התנאי.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בגרימת תאונת דרכים עקב אי ציות לתמרור 301 (תן זכות קדימה). בתאונה נגרמו חבלות גוף ורכוש, אומנם שני הסוגים הן חבלות קלות, בהתאם למה שהוצג לעיוני.

עם זאת, חרף תוצאות התאונה הקלות עברו התעבורתי של הנאשם הינו מכביד שכן לחובתו 39 הרשעות קודמות, לרבות מעורבות בתאונות דרכים. בנסיבות אלה, בכל הנוגע להפעלת הפסילה על תנאי, הרי שאין מקום כי זו תופעל בחופף אלא יש להפעילה במצטבר לכל תקופת פסילה שתושת עליו בתיק זה.
עם זאת, בכגון דא, ראוי לומר מספר דברים; אחד – תמוה כיצד הגיעו הצדדים להסדר טיעון בתיק זה מבלי שהיה רישום כלשהו או התייחסות לפסילה על תנאי. בנוסף, החלטת המאשימה בתיק זה בסופו של יום לחזור מהסדר הטיעון או מהנכונות לעשותו אך ורק לאור עתירה נוספת של סניגוריה אף היא לא במקומה.

מכל מקום, משבחר הסניגור שלא לחזור לתביעה אלא לסיים את עניינו היום ובשים לב לקביעתי לעניין הפעלת הפסילה על תנאי ונוכח עברו התעבורתי של הנאשם, הרי שאני גוזר עליו את העונשים הבאים:

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 2,000 ש"ח או 20 ימי מאסר.

אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בפועל.

אני מפעיל את התנאי שנקבע בבית משפט לתעבורה בחיפה, ביום 3.12.07, פ"י תיק מס' 30550/06 בדבר פסילת הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים, וזאת במצטבר לפסילה שהוטלה לעיל.
מסך כל הפסילה שהוטלה על הנאשם תנוכה פסילה מנהלית בת 60 יום, כך שסך כל התקופה שירצה הנאשם תהיה 4 חודשים.

באשר לעתירה לעניין "פתיחת חלון" בפסילה בפועל ובשים לב למכלול השיקולים בתיק זה ולאחר ששמעתי את עמדות הצדדים ראיתי שיש מקום, באופן חריג, נוכח הזמן הרב שעבר הן מהתאונה הנוכחית והן מאז שנרשמה לחובתו של הנאשם עבירת תעבורה (שנת 2009), נסיבות שיש בהן כדי להעיד אולי על שינוי כלשהו באורחות נהיגתו של הנאשם, שוכנעתי שיש מקום לצורך הגעתו לעבודתו לנהוג כל יום, למעט שבתות, בין השעות 04:30 ועד השעה 06:00 על מנת שיגיע מביתו למגדל העמק ועד בית החולים אלישע בחיפה.
כל צורת נהיגה אחרת אסורה והיא נכללת בפסילה בפעול שהוטלה על הנאשם היום.

אני פוסל את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה, תוך התקופה האמורה או לאחריה.

הקנס ישולם ב- 4 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 17.7.12.
אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפרעון מיידי.

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רשיונו - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רשיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין, שכן הפסילה מתחילה ממתן גזר הדין אולם היא תחושב רק עם הפקדה כאמור.

ב"כ הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

מודעת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום.

<#6#>

ניתן והודע היום כ"ז סיון תשע"ב, 17/06/2012 במעמד הנוכחים.

אינאס סלאמה, סגן נשיא

5

9