הדפסה

ת"א 9562-07 טהור ואח' נ' מטרי ואח'

בית משפט השלום בחיפה

ת"א 9562-07 טהור ואח' נ' מטרי ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב

התובעת
חני טהור
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר קולמן ואח'

נגד

הנתבעים
1. עו"ד משה מטרי
ע"י ב"כ עוה"ד פ.ג. נשיץ ואח'
2. עיזבון המנוח עו"ד דונר גדיאל
ע"י ב"כ עוה"ד שמואל שמיר
3. עו"ד אברהם תלמי
ע"י ב"כ עוה"ד חגי תלמי ו/או גלעד תלמי

פסיקתא

לאחר הדיון בתובענה הנ"ל, נפסק ביום 21/7/11 כדלקמן:

1. הנתבע מס' 1 ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:
1.1 סך של 102,013.5 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14/5/03 ועד לתשלום המלא בפועל; וכן
1.2 סך של 9,275 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1/8/06 ועד לתשלום המלא בפועל, בכפוף להצגת אישור תשלום ההוצאות לגב' דורה הס; וכן
1.3 סך של 2,204 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14/5/03 ועד לתשלום המלא בפועל; וכן
1.4 שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך כולל של 15% מסך כל התשלומים הנ"ל.

2. הנתבע מס' 2 ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:
2.1 סך של 280,554 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14/5/03 ועד לתשלום המלא בפועל; וכן
2.2 סך של 18,550 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1/8/06 ועד לתשלום המלא בפועל, בכפוף להצגת אישור תשלום ההוצאות לגב' דורה הס; וכן
2.3 שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך כולל של 20% מסך כל התשלומים הנ"ל.

3. הנתבע מס' 3 ישלם לתובעת את הסכומים הבאים:
3.1 סך של 30,604.5 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14/5/03 ועד לתשלום המלא בפועל; וכן
3.2 סך של 2,782.5 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1/8/06 ועד לתשלום המלא בפועל, בכפוף להצגת אישור תשלום ההוצאות לגב' דורה הס; וכן
3.3 שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך כולל של 15% מסך כל התשלומים הנ"ל.

4. חיוביו של הנתבע מס' 2 חופפים לחיוביהם של הנתבעים מס' 1 ו-3.

המזכירות תמציא עותק הפסיקתא לצדדים גם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ח אב תשע"א, 28 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2