הדפסה

ת"א 6761-05-11 בנק דיסקונט ראשון לציון סניף הרצל 11055 נ' מעין ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
ת"א 6761-05-11 בנק דיסקונט ראשון לציון סניף הרצל 11055 נ' מעין ואח'

23 פברואר 2012

לפני כב' השופט מרדכי בן-חיים

תובעים

1. בנק דיסקונט ראשון לציון סניף הרצל 11055

נגד

נתבעים
1. חנוך מעין

2. גילה מעין

החלטה

 קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 22 מאי 2012בשעה 08:30בפני כבוד השופט מרדכי בן-חיים.
 
במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 8 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").
 
לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, ובהמשך להנחיות השופט הדן בתיק  אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 15 יום ועיון בהם תוך 15 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 15 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 15 יום מקבלת השאלון.
 
2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד
עד 10 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 5 ימים לפני
המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 23 פברואר 2012 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 7 ימים קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
   ניתן בהעדר היום: ל' שבט תשע"ב, 23 פברואר 2012.

_______________
שופט מרדכי בן-חיים

1 מתוך 2