הדפסה

ת"א 6052-08-10 לנגסם תעשיות בע"מ נ' אברמוב

בית משפט השלום בראשון לציון
ת"א 6052-08-10 לנגסם תעשיות בע"מ נ' אברמוב

11 יולי 2011

בפני כב' השופט אורן שוורץ
התובעת
לנגסם תעשיות בע"מ

נגד

הנתבע
ניסים אברמוב

<#2#>
נוכחים:
נציג התובעת – מר ירון ינקוביץ
ב"כ התובעת עו"ד יגאל זנדר ועו"ד גליה אליהו
הנתבע בליווי אחותו וכן קרובת משפחה נוספת
ב"כ הנתבע עו"ד מורן יל

פרוטוקול

ב"כ התובעת:
יש הרשעה מבית המשפט הפלילי, גזר דין פלילי מביהמ"ש השלום בנתניה. יש שם הרשעה על גניבה ממעביד בסך של 20,000 ₪. אני חושב שהסכום הינו די וודאי.
עומדת חברתי אומרת שה- 20,000 ₪ קוזזו מתוך משכורתו. ואני אומר – שאלו 20,000 ₪ שקוזזו בגין מעשי גניבה נוספים שאינם קשורים לסיפור זה. מעבר לזה אנו טוענים שיש לנו נזקים גדולים יותר בגין מעשי גניבות רבים ונוספים אחרים. ידוע לנו שאנו נצטרך להוכיח את הנזקים שאנו טוענים להם.
אומנם חברתי, עו"ד יל, טוענת שקוזזו 20,000 ₪, אולם בפועל לא קוזזו 20,000 ₪ בכל מקרה, למראית עין נראה שיש התאמה בין סכום הגניבה לבין סכום הקיזוז, בפועל זה לא כך יש קיזוז של 9,700 ₪ שזה מסיפור אחר.
אנו נוכיח בשלב ההוכחות כי הנזקים שנגרמו לנו גדולים הרבה יותר. אנו נוכיח זאת באמצעות דו"חות רווח והפסד של מרשתי ובהזדמנות היות ותמו דברים אבקש לקבל צווים לגילוי מסמכים של חשבונות הבנק של הנתבע ואשתו.

ב"כ הנתבע:
יש פה פער עצום משמעותי מאוד בין התביעה לבין מה שנקבע גם במסגרת ההרשעה.
לא נקבע סכום הגניבה. הטענות של חברי שנקבע סכום גניבה של 20,000 ₪ לא מגובה בהרשעה. נהפוך הוא, יש פה אמירה שהוא עולה על 1,000 ₪ בהסתמך על הראיות. אין פה שום אסמכתא לגבי 20,000 ₪. לגבי הנתבע במסגרת כתב האישום היה נאשם נוסף בשם מר מסארווה, ככל שישנם נזקים כאלה ואחרים בדו"ח רווח והפסד, שאנו נוכיח כיצד אינם משקפים את הנזקים שמיוחסים למרשי. לגבי הנאשם הנוסף, מר מסארווה איני מבינה למה לא צורף לכתב התביעה שהוא גם נאשם במסגרת כתב האישום.
לגבי צווים לבנק - איני חושבת שיש לזה משמעות כלשהיא, אבל ברמה הכללית כיוון שמרשי אינו עובד, ומצבו הכלכלי בכי רע. איני רואה שזה רלוונטי, מיוחסת למרשי גניבה של מלאי ולא גניבה של כספים.

ב"כ התובעת:
בנגוע למה שחברתי אמרה, שאין התייחסות ל- 20,000 ₪ אז בוודאי ובוודאי שכן, בפתח הדברים בסעיף 2 להכרעת הדין (מצטט). כמו כן, בסעיף 1 נאמר על סמך המכלול הוכח לפניי מעבר לכל ספק סביר שהנאשם 1 עבר את העבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום. כלומר גניבה ורכוש של כסף כ- 20,000 ₪.
לגבי יכולת ההוכחה שלי, במשפט האזרחי אנו צריכים להסתפק במאזן הסתבכויות ובמשפט הפלילי אנו מדברים מעל לכל ספק סביר. אנו דורשים מעבר לזה לפי מאזן ההסתברויות.

הצעת בית המשפט:
הנתבע ישיב לתובעת סך 20,000 ₪ להיום.
בנוסף, יהיה סילוק תביעות הדדי בין התובעת לנתבע, לרבות תביעות שעילתן יחסי עובד-מעביד.

לאחר ההפסקה:

ב"כ הצדדים והצדדים:
אנו מסכימים.

ב"כ הנתבע:
אני מבקשת שבעה תשלומים.

ב"כ התובעת:
אנו מתנגדים. אנו מסכימים ל- 3 תשלומים.

גב' אברמוב תמרה:
אני מסכימה להיות ערבה לביצוע התשלומים, בחמישה תשלומים.
אני מציגה תעודת זהות.
תעודת הזהות שלי היא – 306861949. איני מוגבלת בבנק ואיני בפשיטת רגל.

<#5#>
פסק דין

  1. יפה עשו הצדדים שהסכימו להצעת בית המשפט.
  2. מכוח הסכמת הצדדים ניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, לפיו התביעה תסולק באופן סופי ומוחלט כנגד תשלום בסך 20,000 ₪.
  3. סכום פסק הדין ישולם בחמישה תשלומים חודשיים, רציפים ושווים, התשלום הראשון יתבצע לא יאוחר מיום 10.8.2011 וחוזר חלילה מידי 10 לחודש הקלנדרי העוקב.
  4. לביצוע התשלומים תהיה ערבה אחותו של הנתבע, גב' אברמוב תמרה שפרטיה לעיל בפרוטוקול.
  5. אם לא ישולם אחד התשלומים במועדו, יעמוד סכום פסק הדין לפירעון מיידי בניכוי התשלומים שכבר שולמו בפועל. איחור של עד 4 ימי עסקים לא ייחשב הפרה לצורך סעיף זה.
  6. כחלק בלתי נפרד מהסדר הפשרה, מוותרים הצדדים על טענותיהם זה כנגד זה ובכלל זה מוותר הנתבע על כל טענותיו כנגד התובעת לרבות בעילה בגין יחסי עובד-מעביד.
  7. הואיל והתביעה נסתיימה בהסדר פשרה במסגרת הישיבה הראשונה - תוחזר האגרה לב"כ התובעת, בהתאם לתקנות.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"א, 11/07/2011 במעמד הנוכחים.

אורן שוורץ, שופט

1

3