הדפסה

ת"א 46800-03-10 קשקוש ואח' נ' שיר משכנות ותיקים בית אבות ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 46800-03-10 קשקוש ואח' נ' שיר משכנות ותיקים בית אבות ואח'

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופט רמי חיימוביץ

תובע
איבראהים קשקוש

נגד

נתבעים

  1. שיר משכנות ותיקים בית אבות
  2. הפניקס חברה לבטוח בע"מ

נגד

צדדי ג'

  1. יעקב בן-ציון גליק
  2. נתנאל כהן
  3. יניב כהן
  4. אלעד אושמי
  5. מאיר גליק
  6. ישראל בוגנים

החלטה

תם קדם המשפט.
הצדדים ועדיהם יגישו תצהירי ע.ר. , שלהם ושל עדיהם ותיקי מוצגים.
לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרבלנטים, לרבות חוות דעת, כשהם קריאים ומסומנים. התצהירים ונספחיהם ימוספרו באורח רציף.
התצהירים יוגשו למזכירות בית-המשפט בשני עותקים – עותק לסריקה ועותק לתיק הנייר.
ככל שהוגשו תצהירים ונספחים באמצעות מערכת נט-המשפט יש להגיש עותק נוסף לתיק הנייר.
אי הגשת תצהירים אינה פוטרת הגשת תיק מוצגים, ככל שבע"ד מבקש להגיש מסמכים כראיות.
תביעה עד 10/6/12.
הגנה עד 10/7/12.
צדדי ג' עד 10/9/12.
יש להגיש תצהירי חוקרים ללא דוחות חקירה. דוחות חקירה יוגשו לאחר סיום פרשת התביעה.
בע"ד יפרט מיהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם, תמצית עדותם הצפויה ובקשה לזימונם בצירוף תצהיר כדין וזאת, בתוך המועד להגשת תצהירים.
תוך 15 ימים מקבלת תצהירים ומוצגים ניתן להגיש הודעת התנגדויות לענין קבילות.
הימנעות ממסירת הודעה כאמור תחשב הסכמה להיבט הקבילות.
חוו"ד מומחים יוגשו ללא ח.נ. זולת אם הודיע בע"ד , בתוך המועד להגשת תצהיריו, על כוונה לחקור מומחה ביהמ"ש, יצרף אליה להבטחת שכרו סך 1,500 ₪ , בקשה להזמנת עד ויאשר כי יודיע למומחה על מועד הדיון.
כל מסמך המוגש ע"י בע"ד לרבות בקשת זימון עדים, יועבר לצדדים האחרים, על מנת לאפשר להם להביע עמדה תוך 7 ימים מקבלתו.
ככל שבע"ד מבקש החלטה בבקשה /הודעה שהגיש, יש לצרף אליה אישור מסירה לצד השני ואת עמדתו.
הימנעות ממסירת תגובה/עמדה בתוך המועד תחשב הסכמה לבקשה/הודעה .
על בע"ד לוודא ולעקוב אחר הטיפול בבקשתו/הודעתו, מהות ההחלטה בה וביצועה , לפי הצורך והענין.
דיון מוקדם ביום 1/11/12 שעה 11:30 לבדיקת ראיות, אופן הגשתם ותיאום מועדים.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ב, 09 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2