הדפסה

ת"א 46394-01-12 אוליאל נ' אבקסיס

בית משפט השלום ברמלה
ת"א 46394-01-12 אוליאל נ' אבקסיס

22 אפריל 2012

לפני כב' השופט זכריה ימיני

תובעים

1. אבי אוליאל

נגד

נתבעים
1. אליהו אלי אבקסיס

הודעה

על פי הנחיית סגנית הנשיא, יש לפעול כדלקמן:
 
הצדדים מוזמנים לקדם משפט ליום 04 נובמבר 2012 שעה 09:00 בפני כבוד השופט זכריה ימיני.
  
 1. בדיון יעשה נסיון ליישוב הסכסוך.
 
 2. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.
 
 3. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו, למעט במקרים של בנקים או חברות ביטוח עיריות או בנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג או לעורך הדין המופיע בדיון.
    
 4. גילוי מסמכים הדדי יתבצע תוך 30 יום מהיום.
 
 5. כל בקשה מקדמית תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה, ואין להמתין לשם כך לישיבת קדם המשפט.

הבקשות תוגשנה בצירוף תגובת הצד שכנגד. מובהר בזאת, כי היה ולא תצורף תגובת הצד שכנגד, יכול שהבקשה תידחה או לחילופין יכול שתושהה ההחלטה בה עד לקבלת תגובת הצד שכנגד.

 6. כל המסמכים אשר בכוונתם של הצדדים להסתמך עליהם במהלך קיום ניהול התביעה יובאו לישיבה זו.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן היום 22 אפריל 2012 ל' ניסן תשע"ב בהעדר הצדדים.

 היחידה המשפטית

1 מתוך 2