הדפסה

ת"א 462-07 איידלמן לאוניד נ' הראל -חברה לביט

בית משפט השלום באשקלון
ת"א462-07איידלמן לאוניד נ' הראל -חברה לביט

15 דצמבר 2011

כתובת

התראה על מחיקה מחוסר מעש

הוגשה על ידך תובענה לבית משפט זה

התיק תלוי ועומד בבית המשפט בחוסר מעש.

בהתאם להוראת תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובטרם תימחק התובענה, ניתנת לך ארכה בת 30 יום לפעול להסרת המחדל, על מנת לאפשר המשך הדיון בתובענה (ימי פגרה, אם חלים, יבואו במניין הימים).

אם עד תום המועד שנקבע לא יוסר המחדל, או לא יינתן טעם להנחת דעתו של בית המשפט מדוע לא למחוק את התובענה, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

י"ט כסלו תשע"ב
15 דצמבר 2011

תאריך

אודליה ביטון, עו"ד - עוזרת משפטית

- 1 -