הדפסה

ת"א 44575-11-10 ולאידה נ' גידולי אגו בע"מ ואח'

בית משפט השלום בבאר שבע
ת"א 44575-11-10 ולאידה נ' גידולי אגו בע"מ ואח'

05 דצמבר 2011

בפני כב' השופט עידו רוזין

תובעים

1. עלי ולאידה

נגד

נתבעים
1. גידולי אגו בע"מ

2. איילון חברה לביטוח בע"מ

מינוי מומחה

א.ג.נ
הנני להודיעך כי כב' השופט עידו רוזין בהחלטתו מיום ________ מינה/תה אותך כמומחה מטעם בית המשפט. רצ"ב צילום החלטה הנ"ל.
אודה לכב' על המצאת חוות הדעת עד תאריך _________ . עד תאריך חוות דעת שכרך ישולם בהתאם להחלטת בית המשפט.
חוות הדעת תוגש לבית המשפט ב 2 עותקים.

העתק נשלח לצדדים ובאי כוחם.

באי הכוח:
התביעה: יואל נעים, טלפון עבודה בא כח צד א' ראשון, האבות 58 באר שבע .

ההגנה: אמיר רחמני, טלפון עבודה בא כח צד ב' ראשון, שמאי 19 ירושלים .

1 מתוך 1