הדפסה

ת"א 41443-02-12 מרקה נ' אבו אצבע

בית משפט השלום בירושלים
ת"א 41443-02-12 מרקה נ' אבו אצבע

11 מרץ 2012

 O דחוף
(במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X)
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום
חלק א'

הדיון אליו יש לשלוח מתרגם לשפה הערבית יתקיים בבית משפט השלום בירושלים בתאריך 12 מרץ 2012 בשעה 12:00 בעניין תיק מס' 41443-02-12
הדיון אליו יש לשלוח מתורגמן הוא דיון קד"מ משעה 12:00 ועד 13:00. 
 בפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
 
 בענין: (תובע) מוחמד מרקה נגד (נתבע) השאם אבו אצבע
 
תאריך: ..........................               שם: לירון אדרי
..............................................................................................................................
חלק ב' -  ביטול הזמנת מתרגם                                       אישור החברה
פרטים (למילוי ע"י המזכירות) O מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.
O ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני ליידעך אודות ביטול הדיון, שפרטיו לעיל,
אליו בקשנו לשלוח מתורגמן.
 
תאריך: .................................   שם: לירון אדרי

תאריך: ....................  שם פרטי ומשפחה:.........................
..............................................................................................................................
חלק ג' - אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
 
O מאשר קבלת שרותי תרגום בתיק הנ"ל, משעה ........ עד שעה .........
 
O המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.

שם המתרגם: ______________
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 .............................................................................................................................
חלק ד' - אישור מזכיר ראשי
 
O בדקתי את פרטי התרגום בתיק הנ"ל ואני מאשר.
 
O לא מאשר, פרט.
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 
..............................................................................................................................

1 מתוך 2