הדפסה

ת"א 41217-03-11 כספי נ' חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בת"א ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 41217-03-11 כספי נ' חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בת"א ואח'

תיק חיצוני:

מספר בקשה:4
בפני
כב' השופטת יעל הניג

מבקשים

  1. חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בת"א
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

פנינה כספי

החלטה

כתב מינוי

1. נוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים אני ממנה בזאת את ד"ר אסתר ליפסקר כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה בתיק זה.

כל מקום בו נאמר "מומחה" – הכוונה למומחית.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה נשוא התביעה ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, בשים לב לעבודתה ולמקצועה.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגיהם ועלויותיהם?
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה בסך 4,500 ₪ + מע"מ ישאו הצדדים בחלקים שווים ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה.

המומחה מתבקש לבדוק את התובעת רק לאחר תשלום מלוא שכר טרחתו וליתן חוו"ד תוך 60 יום לאחר מכן.

ב"כ התובעת ימציא העתק כתב המינוי למומחה.

לדיון הבא יגישו הצדדים תחשיבי נזק בלוויית אסמכתאות – התובעת עד 30 יום לפני מועד הדיון והנתבעת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ב, 22 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2