הדפסה

ת"א 37672-02-12 וייסברג ואח' נ' ספקטור אליקים ז"ל(המנוח) ואח'

בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"א 37672-02-12 וייסברג ואח' נ' ספקטור אליקים ז"ל(המנוח) ואח'

תיק חיצוני:

בקשה מס': 1

בפני
כב' הרשמתת תמר שרון נתנאל

תובעים

  1. מרגלית וייסברג
  2. אבא וייסברג

נגד

נתבעים

  1. עז' המנוח ספקטור אליקים ז"ל (המנוח)
  2. אסתר ספקטור
  3. רשם המקרקעין נצרת (פורמלי)

החלטה

1. רשמתי בפניי את הסכמת הנתבעים 2 ו- 3 למתן פסק הדין המבוקש, אך בטרם יינתן פסק הדין, על התובעים לפעול כדלקמן.

א. בניגוד לאמור בתצהירים אשר צורפו לכתב התביעה מיום 21/2/12, התובעים 1 ו-2 ומר יוסף שטיין אינם רשומים כחוכרים וכפי שעולה מנסח לשכת רישום המקרקעין אשר צורף לתובענה, המקרקעין, מושא התובענה, רשומים על שם הנתבעים 1 ו- 2 על החכירה של "רמות ארז אגודה שיתופית לשכון בע"מ". לפיכך, על התובעים לצרף כנתבעת גם את חברת רמות ארז או, לכל הפחות, להמציא עמדתה.

ב. בנוסף, בצו ירושת המנוח יוסף שטיין ז"ל, נקבע כי יורשת המנוח הינה הגברת רחל שטיין נושאת ת.ז. XXX693, אך זו לא צורפה לתובענה כנתבעת.

ג. אומנם, בצו ירושת המנוח אבא ויסברג נקבע חלקו היחסי של כל אחד מיורשיו בעיזבונו של המנוח, אך על פי הסכם המכר מיום 18/5/1966 נמכרו זכויות הנתבעים 1 ו- 2 לתובעים 1 ו- 2 ולמר יוסף שטיין, ללא שנכתב בהסכם אלו חלקים הועברו לכל אחד מהרוכשים. לפיכך, על התובעים להבהיר כיצד בוצעה החלוקה המפורטת בכתב התביעה המתוקן.

מובהר, כי ככל שינתן פסק דין בתובענה זו, אזי רישום הזכויות יעשה על שם המבקשת ועיזבון בעלה המנוח.

ד. על בא כוח התובעים לצרף ייפוי כוח מטעם התובעים 3-6.

2. התובעים יבהירו את הדרוש הבהרה ויתקנו את הדרוש תיקון בתוך 21 ימים מעת קבלת החלטה זו.

מזכירות: תזכורת מעקב.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה.
ניתנה היום, ח' אייר תשע"ב, 30 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2