הדפסה

ת"א 346-02-12 פייגין ואח' נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א. ק. ה.) בע"מ ואח'

בית משפט השלום בהרצליה
ת"א 346-02-12 פייגין ואח' נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א. ק. ה.) בע"מ ואח'

15 אפריל 2012

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).   
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם מגשר מהו"ת חנן אדד טלפון 09-XXXX460, פקס 09-XXXX460.
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה . בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 26 יוני 2012 בשעה 08:30 בפני כבוד השופטת חנה קלוגמן במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום. אם בסיום פגישת המהו"ת יוסכם על ניסיון ליישב את הסכ סוך בגישור, עלות הגישור היא 400 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לכל צד.
7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.
  
*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אן הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך)

ניתן ביום 15 אפריל 2012

גורמים בתיק:
 
שם התובעים:

  1. זלמן פייגין
  2. לאה פייגן

ב"כ התובעים: אמיר קליינמן

כתובת : בית הדפוס XX/2 ירושלים כניסה B

טלפון : 073-XXXX637

פקס : 073-XXXX632
 
******************************************************************************************
שם הנתבעים :

  1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א. ק. ה.) בע"מ
  2. קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ

ב"כ הנתבעים : אברהם חור )ביאטצקי(

כתובת : החשמונאים XXX תל אביב - יפו

טלפון : 03-XXXX744

פקס : 03-XXXX750

 ******************************************************************************************
מהות התביעה : אחר- תקנה 3 (אגרות)
סכום התביעה: 0

שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בית המשפט השלום בתל אביב והרצליה

2 מתוך 3