הדפסה

ת"א 3125-09 א.ד. מירז תעשיות בע"מ נ' תמר רהיטים אגש"ח בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

ת"א 3125-09 א.ד. מירז תעשיות בע"מ נ' תמר רהיטים אגש"ח בע"מ ואח'

בפני כב' השופט שלמה פרידלנדר
התובעת
א.ד. מירז תעשיות בע"מ
ע"י עו"ד שחר הררי

נגד

הנתבעים

  1. תֹמר רהיטים אגש"ח בע"מ
  2. תימורים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
  3. רמי זיו
  4. יהודה כהן

ע"י עו"ד רונן כהן

החלטה
– "אתה מודה בצדקתי?" –
רגזה הגברת שבעתיים –
"זה לא יציל אותך: בינתיים
אני שיניתי דעתי!"
["דעות נעות – וריב יציב", מתוך: חנניה רייכמן, בדיחות בחרוזים, הוצאת ספרים יוסף שרברק בע"מ, 1973, עמ' 187]

לפניי בקשת הנתבעים, בעקבות בקשות התובעת והערות בית-המשפט בדיון מיום 27.2.12, להמציא מסמכים שהעיון בהם התבקש על ידי התובעת, בכפוף להשחרת פרטים החושפים סודות מסחריים של הנתבעת 1; ולהגיש תצהיר מאת מר רפי גת, בכפוף לכך שיתאפשר גם לנתבעים, וכמובן לתובעת, לחקרו "בסגנון חופשי" כשל חקירה נגדית.
בבקשותיה אלה החליטו הנתבעים ללכת לקראת התובעת, ולהיענות לחלק נכבד של משאלותיה; זאת – חרף היעדר חובה חוקית לכך, בשים לב להחלטות קודמות של בית משפט זה [כב' השופטת צ' צפת, בתיק זה, מיום 28.10.10] ושל בית המשפט העליון [כב' השופטת א' חיות, ב-רע"א 9339/10, מיום 18.1.11], ולשלב הדיוני שבו הוגשו הבקשות.
הסייג של השחרת הקטעים החושפים סודות מסחריים היה מקובל אף הוא, בשעתו, על התובעת [החלטת בית המשפט העליון הנזכרת, פסקה 2 סיפה]; אשר ראתה בו משום מענה מידתי לבקשתה המקורית לעיון במסמכים הנדונים.
לא זכיתי, אפוא, לרדת לסוף דעתה של התובעת בהתנגדותה עתה להצעתם ההוגנת של הנתבעים, החופפת את הסכמתה-משכבר של התובעת כאמור.
לא זכיתי גם להבין את התנגדותה של התובעת לבקשת הנתבעים כי עדותו של מר גת, שהנתבעים הסכימו לגרום להבאתה, תוגש בתצהיר; אם מר גת ייענה להזמנה לערוך תצהיר כזה. הקדמת התצהיר תקל על מסירת עדותו של מר גת, ועל היערכות הצדדים, לרבות התובעת, מראש, לחקירתו הנגדית.
לפיכך, ומשאר טעמי הנתבעים כפי שפורטו ב"כתב תגובה" שבו השיבו לתגובת התובעת ל"הודעה ובקשה" מטעמם – בקשת הנתבעים מתקבלת.
התובעת תשלם לנתבעים 3,000 ₪ כשכ"ט עו"ד בגין התנגדותה המיותרת. במצוות תקנה 512(ג) בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 – לא הוספתי מע"מ לסכום האמור.

ניתנה היום, כ' סיון תשע"ב, 10 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2