הדפסה

ת"א 31153-06-11 מיארא נ' עיריית תל-אביב

בית משפט השלום בהרצליה
ת"א 31153-06-11 מיארא נ' עיריית תל-אביב

18 ספטמבר 2011

כתובת

לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק

טלפון מרכז מידע: 077-XXXX333
אל (الى החברה למוסדות חינוך תרבות ושיקום

הזמנה לדין
دعوة

הואיל ו (بما أن עיריית ת"א הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך, כמפורט בכתב הטענות המצורף, הינך רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו (قدم لهذه المحكمة دعوة ضدك. كما هو مُفصل بلائحة الدعوى المُرفقة, من حقك أن تُقدم لائحة دفاع خلال 30 يوماً من يوم إستلامك هذه الدعوة).

אם לא תעשה כן, תהא לתובע זכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
إذا لم تفعل, يكون للمُدعي الحق أن يأخذ قراراً ً بغيابك.

התובענה/הבקשה תידון ביום (الدعوى|الطلب) تُُبحث في يوم) תאריך דיון עתידי ראשון בשעה (بالساعة) שעת דיון עתידי ראשון לפני (أمام) הגורם שיפוטי בדיון.

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט בכתובת www.court.gov.il

עמוד 2 מתוך 2

בית משפט השלום בהרצליה
ת"א 31153-06-11 מיארא נ' עיריית תל-אביב

18 ספטמבר 2011

עמוד 1 מתוך 1