הדפסה

ת"א 30742-12-10 מיילקובסקי ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
ת"א 30742-12-10 מיילקובסקי ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

23 נובמבר 2011

לפני כב' השופט מיכאל תמיר

תובעים

1. לאוניד מיילקובסקי

2. זרינה מיילקובסקי

נגד

נתבעים
1. בנק מזרחי טפחות בעמ

2. אלישע כהן

3. עו"ד נחמן דברת

החלטה

 קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 20 פברואר 2012בשעה 08:30בפני כבוד השופט מיכאל תמיר.
 
במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 8 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").
 
לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, ובהמשך להנחיות השופט הדן בתיק  אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 15 יום ועיון בהם תוך 15 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 15 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 15 יום מקבלת השאלון.
 
2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד
עד 10 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 5 ימים לפני
המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 23 נובמבר 2011 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 7 ימים קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
   ניתן בהעדר היום: כ"ו חשון תשע"ב, 23 נובמבר 2011.

_______________
שופט מיכאל תמיר

1 מתוך 2