הדפסה

ת"א 28104-11-11 לנג נ' די & איי ייזום ובניה בע"מ ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
ת"א 28104-11-11 לנג נ' די & איי ייזום ובניה בע"מ ואח'

18 ינואר 2012

לפני כב' השופטת דורית קוברסקי

תובעים

1. הרמינה לנג

נגד

נתבעים
1. די & איי ייזום ובניה בע"מ

2. עומר שניידר

3. מאיה סגל

4. נטע סגל

5. צבי ראט

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרת גילה סמולסקי פייס ,טלפון 03-XXXX020 .
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 02 אפריל 2012בשעה 08:30בפני כבוד השופטת דורית קוברסקי במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום. אם בסיום פגישת המהו"ת יוסכם על ניסיון ליישב את הסכסוך בגישור, עלות הגישור היא 400 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לכל צד.

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אן הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך)

  ניתנה ביום 18 ינואר 2012

גורמים בתיק: 
 
שם התובע/ת: הרמינה לנג
ב"כ התובע/ת: עו"ד כרמל לוי-רינסקי
כתובת:ליפסקי XX תל אביב - יפו
טלפון:03-XXXX222
פקס:03-XXXX611 
******************************************************************************************
שם הנתבעים :

1-4: די & איי ייזום ובניה בע"מ ואח'
ע"י ב"כ עו"ד אבי גלבוע
מרח' התעשייה 4 תל אביב
טל': 077-XXXX000 פקס: 077-XXXX060
5. צבי ראט
ב"כ הנתבע/ת: מיכל השמשוני
כתובת:הרברט סמואל XX חדרה
טלפון: 04-XXXX974 
פקס:04-XXXX073
 ******************************************************************************************
מהות התביעה: כספית אחרת
סכום התביעה: 146183.000

_____________________
שרית שפירו , עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בית משפט השלום תל אביב-יפו
3 מתוך 3