הדפסה

ת"א 27873-07-11 שפייזמן ואח' נ' ולנשטין ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"א 27873-07-11 שפייזמן ואח' נ' ולנשטין ואח'

04 דצמבר 2011

תובעים

1. דור שפייזמן

2. רויטל שפייזמן

3. אבי שפייזמן

נגד

נתבעים
1. משה נחום ולנשטין

2. אנרג'י שיכון ופיתוח מלונות אס.אנ.אי. בע"מ

3. אנרג'י שיכון ופיתוח אס. אן אחזקות בע"מ

4. אנרג'י מלונות צמרות העיר בע"מ

5. עידנים ייעוץ אסטרטגי בע"מ

6. יצחק צור

הודעת מזכירות

אל:___בנק הפועלים_________

הנדון: החזרת ערבות בנקאית מקורית

מצורף בזה כתב ערבות בנקאית מקורית מס' ________500488/0001__
ע"ס___________100,000_ש"ח_ המועברת אליך בהתאם להחלטת שופט מיום __________30.11.2011___ .
הערבות מבוטלת בזאת .
בברכה,

1 מתוך 2