הדפסה

ת"א 26122-01-12

בתי משפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפני: כב' השופטת שרה דברת – ס. נשיא
ת"א 26122-01-12
תאריך דיון: 29 מרץ 2012

רחל קורץ
התובעת
נגד

מאיר ממן
הנתבע
נוכחים: התובעת ובא כוחה עו"ד דניאל פרץ
הנתבע ובא כוחו עו"ד שלמה אסידון
<#2#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
הגענו בינינו להסדר לפיו השותפות תפורק וכנגד תשלום בסך של 100,000 ₪ על ידי התובעת לנתבע לא יאוחר מיום 2.4.2012, לא תהיינה למי מהצדדים כל תביעות ו/או טענות מכל מן וסוג שהוא בגין השותפות שנחתמה בין הצדדים ביום 16.12.2010.
כנגד התשלום ימסור הנתבע לתובעת את מפתחות החנות. המלאי שימצא בחנות יעבור לתובעת ומאחר ועד התשלום ימשיכו הצדדים לעבוד, לא תהיה למי מהצדדים טענות ו/או מענות לגבי המלאי שיוותר בחנות.
הכספים שמצויים בידי מי מהצדדים בגין ניהול העסק יישארו בידי כל צד המחזיק בכספים אלה, כך גם לגבי הכספים שכל אחד יקבל במהלך הפעלת השותפות עד קבלת התשלום.
עד קבלת התשלום ימשיכו הצדדים לעבוד באותה מתכונת שנקבעה על ידי בית המשפט בצו המניעה הזמני.
מבקשים ליתן תוקף של פסק דין להסדר דלעיל.
<#5#>
פסק דין
ניתן בזה תוקף של פסק להסדר דלעיל.
להחזיר האגרה כפוף לתקנות.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ו' ניסן תשע"ב, 29/03/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

7

7