הדפסה

ת"א 22176-03-12 א.ל.י.ס. אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע ואח' נ' אלול

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 22176-03-12 א.ל.י.ס. אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע ואח' נ' אלול

תיק אזרחי 22176.03.12
לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

התובעים:

  1. א.ל.י.ס. אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע"מ
  2. פורום פילם בע"מ
  3. אלברט ד מטלון ושות' בע"מ
  4. מליבו - הפצת וידיאו בע"מ
  5. יונייטד קינג אחזקות (1999) בע"מ
  6. סרטי יונייטד קינג הפצה 1990 בע"מ
  7. אן.אם.סי. יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ ("NMC")
  8. נח תקשורת בע"מ
  9. גיתית השקעות בע"מ
  10. הד ארצי הוצאה לאור בע"מ

נגד

הנתבע:

שלמי (שלמה) אלול ת.ז. XXXXXX050
רח' בר-אילן 23/2 בת-ים 59581

בשם התובעות: עו"ד ג א ארמרניק
בשם הנתבע: אין הופעה
פסק דין

בשים-לב לכך שהנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, הגם שהוזמן כדין, בהתאם להוראות תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, ולאחר עיון בכתב התביעה ובתצהיר מתאריך 20.05.12 על נספחיהם, אני פוסק כדלקמן:
א. ניתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבע האוסר עליו או על מי מטעמו להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשכיר ו/או למכור ו/או להשאיל ו/או להחזיק ו/או להפיץ ו/או להשתמש באופן אחר כלשהו בתקליטורים (CD's ו/או Compact Disc Digital Video ו/או VCD ו/אוSVCD ו/או DIVX ו/או DVDR) מפירים בהם מוקלטים שלא כדין סרטים אשר התובעות או מי מהן הינן בעלות זכויות היוצרים ו/או ההפצה בהם.
ב. ניתן צו עשה קבוע נגד הנתבע המורה לו להעמיד את החזקה בכל "העתקות המפירות" לרשות התובעות ו/או מי מהן וזאת מכוח זכותן על פי סעיף 60 לחוק זכות יוצרים התשס"ח-2007. אני מורה לתובעות לקבל חזקה כאמור באותם תקליטורים מפירים, המכילים סרטים ו/או תכניות ו/או חלק מאלה, אשר הזכויות בהם שייכות לתובעות ו/או למי מהן מכוח החוק הנ"ל. הצו חל לגבי התקליטורים המצויים בידי הנתבע גם בכתובות כמפורט בכותרת לעיל, בין שנתפסו על ידי משטרת ישראל ובין שיתפסו בעתיד, ובין אם ימצאו בידי הנתבע באופן אחר.

ג. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעות סך 1115 ₪ כהוצאות משפט של התובעות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 13.03.12 ועד לפרעון המלא בפועל. אני מחייב, בנוסף, את הנתבע לשלם לתובעות סך 12000 (שנים עשר אלף) ₪ כשכר טרחת עו"ד, להיום.

ניתן היום, ד' תמוז תשע"ב, 24 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 2