הדפסה

ת"א 21132-05-10 שחר ואח' נ' נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מ

בית משפט השלום בירושלים

ת"א 21132-05-10 שחר ואח' נ' נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מ

תיק חיצוני:

מספר בקשה:8
בפני
כב' הסגן נשיאה ראובן שמיע

מבקשים

נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מ

נגד

משיבים

 1. שלמה ישי
 2. אלברט אביטן
 3. שטיין יוסף
 4. יעל ידוויגה שחר
 5. יעקב שחר
 6. ישי שושנה
 7. עופר אברהמוב
 8. רחלי אברמוב
 9. הדר אליהו
 10. הדר ציונה
 11. שמואל סורן
 12. סורן פמלה
 13. אלחנן כהן
 14. אילה כהן
 15. אביטל יעיש
 16. םנינה יעיש
 17. שמואל שגב
 18. טובה שגב
 19. יאיר יצחקי
 20. אילנה יצחקי
 21. אמסלם קלודין
 22. אמסלם אלברט
 23. סיוון עפר
 24. ליאת שטיין
 25. הרמן יוסף
 26. אסתר הרטמן
 27. נציגות הבית המשותף רח' המרגלית 2 מבשרת

החלטה

עסקינן בתביעה שעניינה ליקויי בניה.
התובעים הגישו חוות דעת מומחה לעניין הליקויים והיקפם. הנתבעת חלקה על חוות דעת זו .
בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעתו בעניין הליקויים .
ביום 8.2.12 התקיים דיון במעמד הצדדים במהלכו הסכימו הצדדים כי :
..."הנתבעת תבצע את התיקונים בהתאם לחוות דעתו של מומחה בית המשפט...אשר לשאלה אם מוטל על הנתבעת לבצע בחניון חניה עם בטון מוחלק במקום האבנים המשתלבות..... תעביר הנתבעת עמדתה בעניין זה עד יום 16.2.12 ".....
הצדדים הגישו טענותיהם בסוגיית ריצוף החניון ושאלת הצורך בשינויו או החלפתו.
הנתבעת אינה רואה בריצוף האבנים המשתלבות ליקוי אף ביחס ל-5 דיירים שבמפרט שצורף לחוזה הרכישה שלהם נכתב כי ריצוף החניון יהיה בבטון מוחלק, ולחילופין מבקשת לאפשר לה לפצות את התובעים ולהעדיף את כלי הפיצוי על החלפת האבנים המשתלבות בבטון מוחלק ככל שבית המשפט יקבל את האמור ב-5 המפרטים הס.
מנגד התובעים מלכתחילה מעדיפים כי האבנים המשתלבות יוחלפו בבטון מוחלק בהתאם ל-5 המפרטים האמורים אולם לחילופין, מוכנים לקבל פיצוי בגין החריגה מהאמור במפרט.
לאחר שקראתי את תגובות הצדדים בסוגיה זו ולאור חוות דעת המומחה באתי לכלל מסקנה כי שקלול נכוון של מכלול הנתונים העובדתיים , במקרה זה, מחייב פיצוי 5 המשפחות בעלות המפרט הכולל את ההתחייבות לבטון מוחלק וזאת בהתבסס על הנתונים הבאים:
מחד, בחוות דעתו ציין המומחה מטעם בית המשפט כי אין יתרון או עדיפות לבטון מוחלק על פני אבנים משתלבות מאידך, אישר המומחה כי קיימת התחייבות כלפי 5 המשפחות לריצוף החניון בבטון מוחלק.
יחד עם זאת לרוב דיירי הבניין לא ניתנה התחייבות לבטון מוחלק וכלפיהם עמדה הנתבעת בהתחייבותה.
בתשובות לשאלות ההבהרה ציין המומחה את ההפרש בין ביצוע בטון מוחלק לבין ביצוע אבנים משתלבות . הפרש זה עומד על סך 45,000 ₪ .
צירוף כל הנתונים שסקרתי כעת מלמד כי לא יהיה נכון להורות על אכיפת ההתחייבות לבטון מוחלק שכן כלפי רוב דיירי הבניין עמדה הנתבעת בהתחייבותה מה עוד שהמומחה מציין כי אין לבטון המוחלק עדיפות על פני האבנים המשתלבות.
בית המשפט סבור איפוא ,כי הפגם של הפרת ההתחייבות כלפי 5 המשפחות יתרפא על דרך מתן פיצוי הולם למשפחות אלה.
דרך זו מאזנת בין זכות התובעים הרלבנטים למילוי ההתחייבויות שניתנו להם במפרטים אל מול זכויות הנתבעת ודרישתה כי לא יכפו עליה עבודה יקרה שאין לה תועלת מיוחדת על פני המצב הקיים ונוכח עמידתה בהתחייבות כלפי יתר הדיירים.
בנוסף, יש לזכור כי שני הצדדים הסכימו (גם אם לחילופין או בעדיפות שניה) למתן פיצוי ל-5 המשפחות נוכח האמור במפרטיהם.

עם השלמת העבודות ייתן ביהמ"ש החלטתו לעניין גובה הפיצוי המתאים בשים לב לטענות הצדדים , לחוות הדעת,לתשובות לשאלות ההבהרה וליתר החומר הרלבנטי בתיק בית המשפט.

ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ב, 25 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

3 מתוך 3