הדפסה

ת"א 1917-06 GUCCI GUCCIO נ' ויזמן אורי ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 1917/06 GUCCI GUCCIO נ' ויזמן אורי ואח'

ת"א 1959/06 GUCCI GUCCIO נ' ויזמן אורי ואח'

בפני
כב' השופט יהודה פרגו – שופט בכיר

התובעת

GUCCI GUCCIO

נגד

הנתבעים

1.ויזמן אורי
2.מדינת ישראל אגף המכס ומע"מ

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתבי התביעה אשר הוגשו בשני התיקים שבכותרת.

עסקינן בשתי תביעות בעילות של הפרת סימני מסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והטעיית צרכנים.

התביעות הוגשו לבית המשפט בשנת 2006 והגיעו לשולחני זה עתה, בהעברה מכב' השופט שהם, עם מינויו לבית המשפט העליון.

מעיון בתיק למדתי, ששמיעת התיקים התעכבה עד היום, בין השאר, בשל הליכים אותם ניהלו הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, במטרה להגיע להסדר שייתר את שמיעת התיקים, הליכים שלא צלחו.

עתה מונחת בפני בקשה לתיקון כתבי התביעה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובדברי התגובה, אני מחליט לדחות את הבקשה.

כאמור, עסקינן בתביעות שהוגשו לבית המשפט בשנת 2006.

קדם המשפט הסתיים עוד ביום 17/11/2008.

הצדדים התבקשו להגיש תצהירי עדות ראשית; ואלו הוגשו והתיק בשל להוכחות. למעשה, כבר נקבעו מועדי הוכחות, אך אלו נדחו, בין השאר, בשל המגעים אותם ניהלו הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט במטרה לסיים את התיק.

הבקשה לתיקון כתבי התביעה מתייחסת לסעד נוסף של "מתן חשבונות".

מדובר בסעד שלא הייתה מניעה לתבוע אותו מייד עם הגשת התביעות בשנת 2006.

בבקשה המונחת בפני אין כל הסבר מדוע הדבר לא נעשה.

אין כל הסבר מדוע הוגשה הבקשה כ- 5.5 שנים מאז הגשת כתבי התביעה.

תיקון כתבי התביעה, בשלב זה, לאחר שחלפו כבר 5.5 שנים, משמעו פתיחת ההליך מחדש וכתבי טענות מתוקנים והליכים מקדמיים חדשים.

אין גם כל הצדקה עניינית להוסיף את הסעד של "מתן חשבונות", כאשר כבר חלפו שש שנים מאז הגשת כתבי התביעה.

אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליט לדחות את הבקשה.

בשים לב לתקופת שהותי בשבתון, אני קובע את התיק להוכחות ליום 12/11/2012 שעה 09:00 – פרשת התביעה, וליום 13/11/2012 שעה 09:00 – פרשת ההגנה.

בהמשך להחלטות כבוד השופט שהם, אני מורה כי יוזמן מתורגמן רשמי לשפה זרה בהתאם לעדויות והמסמכים שיוגשו, כשבעלות המתורגמן יישא הצד הנעזר בשפה זרה.

כמו כן, ובנוסף, הדיון יוקלט ובעלות ההקלטה יישאו הצדדים בחלקים שווים.

הצדדים, בהתאם, ידאגו להזמנת המתורגמן.

המזכירות תדאג להזמנת ההקלטות.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ב, 22 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

2 מתוך 3