הדפסה

ת"א 14696-10-11 ד.נ.ד.י. נדל"ן בע"מ ואח' נ' ברש

בית משפט השלום בהרצליה
ת"א 14696-10-11 ד.נ.ד.י. נדל"ן בע"מ ואח' נ' ברש

05 פברואר 2012

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).   
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם מגשרת מהו"ת ניצה נבון טלפון 09-XXXX980, פקס 09-XXXX320.
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה . בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 20 מרץ 2012 בשעה 08:30 בפני כבוד השופט ד"ר שאול אבינור במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום. אם בסיום פגישת המהו"ת יוסכם על ניסיון ליישב את הסכ סוך בגישור, עלות הגישור היא 400 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לכל צד.

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.
  
*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אן הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך)

ניתן ביום 05 פברואר 2012

גורמים בתיק:
 
שם התובעים : ד.נ.ד.י. נדל"ן בע"מ ואח'

ב"כ התובעים: אמיר אליוב

כתובת : הברזל X כניסה א תל אביב - יפו בית ניסקו רמת החייל

טלפון : 03-XXXX588

פקס : 03-XXXX090
 
******************************************************************************************
שם הנתבע/ת : מיה ברש

ב"כ הנתבע/ת : רונן מטרי

כתובת : מנחם בגין X רמת גן בית גבור ספורט, קומה 24

טלפון : 03-XXXX000

פקס : 03-XXXX009

 ******************************************************************************************
מהות התביעה : כספית אחרת
סכום התביעה: 65,000

שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בית המשפט השלום בתל אביב והרצליה

2 מתוך 2