הדפסה

ת"א 12634-07-08 אידלמן ואח' נ' עירית הרצליה ואח'

בית משפט השלום בהרצליה
ת"א 12634-07-08 אידלמן ואח' נ' עירית הרצליה ואח'

07 יולי 2011

בפני כב' השופט ד"ר שאול אבינור
התובעים
1. דוד אידלמן

2. דנה אידלמן

3. ציון רסמני

נגד

הנתבע
שמואל רומי

<#1#>
נוכחים:
ב"כ תובעים 1 ו-2 – עו"ד נטר.
ב"כ תובע 3 – עו"ד איתי בקר.
ב"כ נתבע – עו"ד קיבריק.

פרוטוקול

הנתבע, לאחר שהוזהר כדין, בחקירה נגדית לב"כ תובעים 1 ו-2:
ש. בחלקה 9 הבעלות היא של שייקו?
ת. היתה של שייקו.
ש. בנסח הבעלות של שייקו וישנה חכירה שלך?
ת. כן. ל-999 שנים.
ש. החכירה ישנה בה הצמדה שמסומנת ז' בשטח של 161.57 מטר שאתה חוכר חלק ממנה לפי מה שמסומן בז' 2?
ת. זה נכון. ברגע שקניתי את הדבר שייקו שמר לעצמו מתוך החלקה הזאת על יד הכניסה לחדר מדרגות מקום לשתי חניות. אני קיבלתי צבע חום והוא צבע צהוב.
ש. עשיתם חוזה חכירה אותו צירפת לתצהירך?
ת. נכון.
ש. לחוזה החכירה היה צריך להיות מצורף התשריט?
ת. מופיע. אני מציג לך את התשריט.
ש. בין התשריט שאתה מציג לי לבין התשריט שאני קיבלתי רואים שהקווים שונים ורשום על אחד מהם ז/1 ועל השני ז/2. אני אומר שאין זהות בין שניהם וזה לא אותו דבר?
ת. בשרטוט שלך רואים שכתוב צהוב וחום, בבקשה לצרף את שני התשריטים. יש על התשריט שאני מציג חתימה אורגינאלית של שייקו.
התשריט שהציג העד מוגש ומסומן ת/4 א'.
התשריט שהציג ב"כ תובעים 1 ו-2 מוגש ומסומן ת/4 ב'.
ש. רואים בתשריט שהגשת שהצבעים נעשו מאוחר יותר על שרטוט קיים?
ת. אם היה תשריט ויש חתימה ויש בחוזה כתוב צהוב וחום ויש חתימה שמה שחתמו באותו זמן.
ש. כמה שטח מה-161 מטר אתה חכרת לפי שיטתך?
ת. אני לא לקחתי מטר ומדדתי. לקחנו את התוכנית של היתר הבנייה, לקחנו את התשריט של הטאבו ובדקנו שזה זהה ולפי זה המשכנו לנהל את המשא ומתן.
ש. אני חוזר שוב על השאלה. ידוע לך כמה שטח מוצמד שלך בחכירתך כי השטח שנמצא היום הוא יותר מ-161 בחכירתך?
ת. עד כמה שזכור לי שייקו השאיר ורשום שם 23 מטר מהשטח. זה שאתה אומר שטח גדול יותר, אם תשים לב לאורך המבנה יש הצמדה למרפסות של המבנים. זה שאני לא בניתי או שהשותפה שלי לא בנתה בחריגת בנייה והשארנו את זה פתוח... חלק מההצמדות השארנו פתוח כי יש יציאה למקלט. היות ובזמנו היתה מסעדה בבעלותי שהשכרתי את המקום והאדם קיבל רישיון, היו שני מקומות בחריגה ולכן השארנו את זה פתוח.
ש. צירפת את חוזה החכירה לתצהירך?
ת. כן.
ש. על פי חוזה החכירה ועל פי אישור מסמך אין לך היתר להרוס את המבנה אותו קיבלת כשהוא קיים?
ת. כשקניתי את המקום, את החלקה, רשום במפורש שהמקום נקי מכל שיעבוד והוא נתן בזמנו היתר כשהיתה אסיפת דיירים, היתר להגדיל את המקום.
ש. יש סעיף שנותן לך היתר להרוס?
ת. בחוזה לא כתוב אשפתון בכלל. כתוב שקניתי את החלקה נקייה מכל שיעבוד.
ש. לאיזה סעיף אתה מפנה כעת בקשר לכך שקנית את המקום עם אשפתון?
ת. אני לא צריך להתייחס לשום דבר מאחר ולא כתוב כאן...

ב"כ הנתבע:
אני מתנגד לשאלה כי חוזה החכירה מדבר בעד עצמו, הנתבע אינו משפטן.

ש. יש לך מסמך שמתיר לך להרוס את המבנה?
ת. אני הרסתי את המבנה?
ש. מי הרס את המבנה?
ת. אני לא הרסתי. בזמנו קיבלתי הודעה אחרי כמה ימים, ובמקרה קיבלתי. באותה תקופה הייתי חולה מרותק למיטה. קיבלתי הקרנות, קיבלתי הודעה במקרה לאחר כמה ימים מאחד השכנים שמברך אותי על הורדת חדר זבל, שאלתי על מה מדובר, הוא אמר אתה לא יודע שהורידו חדר זבל. לא ידעתי. עד היום לא ידעתי באיזה יום, באיזה שעה, מי היה נוכח, חוץ מזה שאמרו.. אח"כ נודע לי שמי שהרס את זה זה אחד מבעלי בית היין כשברגע ששמעתי קמתי מהמיטה שלי באתי לשם, שאלתי מה קרה, עכברים באו.
ש. אני מציג לך תצהיר נ/15 זו חתימתך על גביו?
ת. כן.
ש. אתה אומר בסעיף 1 לתצהיר זה שמבנה האשפה הוסר כחלק מחריגות בנייה?
ת. אני לא זוכר. שנית, אני לא הרסתי ואני התנגדתי להריסה.
ש. על סמך מה אם לא הרסת כפי שאתה אומר, על סמך מה אתה טוען שזה חלק מחריגות בנייה?
ת. אני לא קבעתי, לא הייתי שם ולא הרסתי. נודע לי מאוחר, אני לא יודע אפילו כמה ימים מאוחר.
ש. טוען פרדי שלאחר ההריסה הוא הביא טרקטור גם עם לבנים וגם עם חומרים על מנת לבנות את הפח שהוא הרס אבל הפקח של העירייה אסר עליו, אני מפנה לעמוד 56 לפרוטוקול שורות 7-9, הרצון לבנות לכאורה היה על דעתך לבנות את הפח שנהרס?
ת. לבנות במתכונת היתר הבנייה שאני לא קובע אותו.
ש. אתה קובע שישנה חריגה, איך לבנות כמה?
ת. אני לא קבעתי ויש היתר בנייה ויש תקנון בית משותף.
ש. ז"א שאתה לא ידעת על ההריסה?
ת. כתוב בתצהיר.
ש. לטענתך לא ידעת על ההריסה ולכן גם לא הסכמת לה אבל אתה אומר שהסכמת לבניית הפח שנהרס?
ת. במתכונת של היתר בנייה.
ש. למה לא בנית במתכונת של היתר בנייה לפי הפרשנות שלך?
ת. א' – העירייה בגלל שזה נמצא בפנייה לכביש ראשי זה מהווה מטרד שאנשים לא רואים את הכביש בכלל כשהם נכנסים לכביש ראשי. ב' – אמרו שצריך, העירייה לא רצתה שיבנו במקום חדר זבל. אין בכל הקו הזה בהרצליה ברחוב משכית חדר זבל בכביש ראשי, על המדרכות אפילו ולכן העירייה אפילו לא התנגדה ואני לא חורג מההתנגדות שלה. העירייה התנגדה לבנייה מחדש.
ש. אנו שומעים כעת לראשונה שאתה לא בנית, רצית לבנות אך לא בנית מהסיבות שזה מטרד כי זה כביש ראשי וכן כי בעירייה לא רצו שתבנה. איפה בכתבי הטענות שלך העלית את הטיעונים האלה?
ת. אתה שואל שאלות שלא הייתי, היו הדיירים, הייתי מרותק למיטה ולא יכולתי לזוז, קיבלתי הקרנות.

ב"כ הנתבע:
אין הרחבת חזית. הוא נשאל וענה על שאלה שנשאל ואין זו הרחבת חזית.

ש. אתה אומר שבעירייה לא רצו שתבנה, למה לא הזמנת את נציג העירייה לעדות שלא רוצה שתבנה, שמתיר לך להרוס?
ת. הרבה דברים בתצהיר שלי מאחר ואיני משפטן, לקחתי עו"ד ואף החלפתי עו"ד שהוא כנראה לא היה בקיא בתחום הזה ולכן הוא היה צריך להזמין את מח' רישוי של העירייה, למה כל השנים גבו עבור קנסות, המקום היווה מטרד גם לסביבה רחוקה כי במקום בהסכמת הדיירים להקים מכולה ויש תמונות. הבן אדם הזה עשה גגון שהזבל התווסף, האדון רסמני ומסעדת אדלמן והיו מריבות כל הזמן בין הדיירים.
ש. התיק קיים משנת 2007, היה לך כ-4 שנים לטעון את הטענות שאתה מעלה כעת לראשונה, למה לא העלית את זה?
ת. גם היום הייתי צריך להיות בבית חולים וזה נדחה לי למחר. בתצהיר של הבן של רסמני יוגב כתוב שאני הייתי על סף המוות וזה אמת.
ש. אתה טוען שמה שנאמר בתצהיר זה מפי עו"ד שלך כי לא היה מספיק מיומן והחלפת עו"ד. זה לא דברים שאתה אומר אלא עו"ד שלך אמר לך להגיד ואתה חתמת על זה?
ת. תעשה לי טובה. אני מתקרב לגיל 80 ולא צריך להגיד לי מה להגיד.
ש. קראת את מה שכתוב בתצהיר?
ת. קראתי ולא הסכמתי עם חלק גדול מהתצהיר, שלא הזמין אחראי ממח' רישוי, לא הזמין את מהנדס העיר שאני הבאתי אותו לשטח ולא הזמין את כל הפקחים שהעלימו עין כי היה לו מוסך ואיני יודע את הקשר ביניהם, לרסמני יש מוסך ולא מעט פעמים הסתובבו שם אנשי שלומנו והעלימו עין.
ש. נכון שמשנת 1994 קיים פח אחד לכל הבניין?
ת. לא.
ש. מה היה משנת 1994?
ת. בבניין הזה שהוא ארוך וכשקניתי את המקום היה משני הצדדים פחי זבל, שני קצוות הבניין חניות. לפני 1994 הכל התנהל על מי מנוחות, כי לפני 1994 אדון רסמני לפני שקנה את המגרש שלו היה גם בשכירות בתוך החלק התחתון היה לו מוסך, המקום בצד המזרחי היה חדר זבל, בצד המערבי היה חדר זבל וחנויות בצד המזרחי וחנויות שאמנם היו צמודות לשני החלקים. אחרי האסיפה יש לדבר אח"כ.
ש. אני מפנה לנספח 1/א של רסמני. נכון שהיתה אסיפת דיירים שאתה היית נציג הוועד של אסיפת ועדים בשנת 1994 שנשא חותמת העירייה ובה הסכמתם לבנות את המבנה נשוא ההריסה?
ת. נכון. יש לזה הסבר.
ש. נכון שהדיירים שילמו כסף עבור בניית מבנה הזבל האחד לבניין נשוא התיק וגם אתה שילמת?
ת. משנת 1994 שהיתה אסיפה הבניין נכון שהיה מוזנח, התאספנו כל הדיירים בהסכמת העירייה לשפץ את הבניין. באותה תקופה היה מוסך של רסמני בחלק התחתון איפה שהיום מסעדת טראבין. בחלק השני איפה שאדלמן היתה נגריה. באותה תקופה היו שני חדרי זבל בשני מקומות. אנו הסכמנו כי אז היתה נגריה ומוסך וזגג רכב. באסיפת דיירים רסמני ביקש, לא ידענו מה התוכניות שלו לעתיד במקום הזה, הוא אמר שהם רוצים להגדיל טיפה את חדר הזבל, אני לא הבנתי מה המלכודת ומה המשמעות של זה לתומי.
ש. ההרחבה עצמה גם נעשתה בהסכמת שייקו ?
ת. באה שאלה ספציפית, אני מפנה לנ/16, זו תמונה של חדר הזבל. ואני מציג עוד תמונה של חדר זבל. ביקשנו לבנות, עשו מכולה, ההגדלה היא בסך הכל לעוד מטר. על מנת להכניס את המכולה, לא היה גגון.
ש. שאתה אומר שההגדלה היא עוד מטר במבנה הקיים שאתה החכרת אותו כפי שהוא היה מבנה של 25 מטר, למה הכוונה בעוד מטר?
ת. אתה מוסיף מטרים בלי סוף. נתתם בתצהירים שלכם 40 מטר, 25 מטר, האדריכל שלכם אומר 20 מטר. הבריון שלך עשה גגון והרחיב את חדר הזבל כל הדיירים התלוננו והזבל של מסעדות זה לא של מוסך ולא של נגריה.
ש. תראה לי תלונה אחת לגבי השטח?
ת. יש דוחות של העירייה שבאנו... לא יכולתי לגשת לתלונות כי גם באותה תקופה הייתי חולה. בנוסף היה רק דייר אחד שרגא, כל היתר היו דיירי משנה, אף אחד לא רצה להתעסק עם בריונים. יש גם תלונות שהגשנו לעירייה.
ש. כל התלונות שיש לך זה מה שהוגש לבית המשפט?
ת. יש גם תלונות אחרי זה. כשהגשנו את הדוח עם עו"ד קודם...
ש. אני אומר לך שאם לא היית, או השוכר מטעמך לא היה הורס את המבנה, המבנה היה ממשיך עד היום?
ת. אם העירייה לא לוקחת את המושכות, ואם בית המשפט לא לוקח את המושכות, אני לא הייתי משתמש באלימות ולא מוריד בכוח אבל יש גבול גם לבן אדם שכל הזמן מרגיש סרחון כאשר הוסיפו פחים למעלה והיו מריבות בין שתי המסעדות, של רסמני ושל אידלמן, אני נוכחתי בעצמי פעמיים. הלכתי כמה פעמים והתחננתי לבעלי המסעדות כי אין בעלי בתים, הם צחקו לי בפרצוף. אמרתי לרסמני שהוא הרס בצד שלו חדר זבל שתדאג לחדר זבל לניקיון הוא אמר שהאורחים שלו לא ינשמו את הריח של הזבל.
ש. לא הסכמת להריסה?
ת. לא הסכמתי להריסה בצורה שנעשתה. אם היה הולך לבית המשפט להגיש תביעה משפטית בטח שהיו הורסים את זה. זה שהעירייה לא לקחה את החוק לידיים שלה בתוך רחוב ראשי אני לא יודע מי צריך לקחת את החוק. אם מכולות ופחי זבל ברחוב ראשי שנתיים וחצי, היו מגישים דוחות אך רחוב ראשי זה לא מקום לחדר זבל, מרחק של 50 מטר עם שקיות ניילון עם זבל.
ש. אתה וכל הדיירים החליטו ב-1994 שזה המקום ובניתם ושילמתם ואתה כנציג היית שילמת ופתאום החלטת שזה לא המקום, יש לך החלטה אחרת?
ת. הבניין היה שם במאות אלפי שקלים לשפץ כי זה בניין מוזנח. כל החלק של חדר זבל שהסתכם בשני קירות קטנים, מתוך מכלול של מאות אלפי שקלים, בשנת 1994 לא היה חדר זבל. חדר זבל נבנה רק בסוף 1995.
ש. האם היתה לך הסמכה מצד הדיירים לפעול?
ת. יש 7 תצהירים של דיירים שהם נגד חדר זבל. אם הייתי מרחיב את המסביב בטח שהיה יותר אבל אני לא הרסתי.
ש. אני מפנה לכתב הגנתך, אתה טוען שההסכמה לריכוז האשפה היתה זמנית. למה הכוונה זמנית, משך כ-15 זו הסכמה זמנית?
ת. אני חוזר ומדגיש, בהיתר הבנייה חדר הזבל היה 1.5 על 2.20 כשאדון רסמני העלה להגדיל הכוונה למכולה. בזה ששייקו מבוגר ואמרו להגדיל עוד מטר שהמכולה יכולה להיכנס בפינה ולכן תמונה אחרי שיפוץ המקום היה נקי כי לא היה חדר זבל, הבניין אל היה רחב כפי שהיום. כל הבניין היה קטן, היתה נגריה, מוסך וכל הדברים האלה לא היוו מטרד. המטרד התחיל להתפתח מ-1998, גם אז השד לא היה כל כך גדול. השד הגדול איפה שנגריית אידלמן היתה נגרייה נפתחה עוד מסעדה, לקחו עוד שכן חיברו אליו, הגדילו את המקום ולכן היום המקום מהווה חצי בניין מסעדות. מסעדות לא יכולות לטלטל את הזבל שלהם מרחקים, צריך חדר זבל בתוך מסעדה. אם המכולה מלאה זורקים בחוץ. למעלה מ-8 מיכלים אחרי שהוציאו את המכולה. גם על זה מריבות. מר רסמני סגר את המסעדה שלו בגגון ודלתות. בתקופה ההיא היתה לי תערוכת רהיטים ויש חוזה, לפני זה היתה מסעדה.
ש. ז"א שלך הפריעו הריחות?
ת. לא לי. לדיירים.
ש. מבלי לקבל הסכמה של יתר הבעלים, של הבעלים שהחכיר לכם, הוחלט על ידך או מי מטעמך להרוס?
ת. לא חכרתי לתקופה של שנה שנתיים.
ש. יש לך הסכמה של שייקו?
ת. חוזה.
ש. ההסכמה הזמנית היא לא זמנית, היא זמנית עד שבית היין החליט?
ת. כשניתנה הסכמה לעוד מטר שמכולה תיכנס לא היתה כוונה, מתברר שלרסמני היו כוונות להפוך מסעדות ולכן בשלב ראשון הלך ושם דלתות איפה שהמכולה, שם דלתות, אחרי 1998.
ש. למעט ההסכמה שהצגתי משנת 1994 יש לך הסכמה אחרת להראות?
ת. אני לא הרסתי. כשאני קניתי, ויש חוזה ושייקו לדוגמא שאמר שלא קיבל שום תמורה, לא חתם לאף אחד, לזקנה שהיתה שהיא שותפה שלי בדירה כתוב במפורש שנתן לה זכות מעבר, ואני מכבד את זה, כתוב נתן זכות מעבר לחנות שלה בין שני עמודי ביטון ואני מכבד את זה וזה כתוב בחוזה. אם היה הסכם אחר חדר זבל או משהו היה מציין את זה כשקיבל את הכסף. למיטב ידיעתי הודיע לכולם שגם בגלל המטרד והכל הוא מבטל את הסכמתו וגם בתצהיר שלו מצוין.
ש. מר שייקו לא הצביע על כזה מסמך. הוא לא סיפר גם על כזאת הודעה, מתי היתה הודעה ובאלו נסיבות?
ת. כשהוא לא קיבל תמורה וכשאינו חתום ואם נתן הסכמה בעל פה כאשר עשינו... בשנת 1994 נתן הסכמתו למטר אחד למכולה שתיכנס.

לאחר הפסקה:

המשך חקירה לב"כ תובעים 1 ו-2:
ש. ז"א שמשנת 1994 לא היתה הודעה האחרת?
ת. פח הזבל ושיפוץ הבניין רק בסוף 1995.
ש. אתה טוען שאתה לא נתת הסכמתך להקמת חדר אשפה, אתה אומר שמדובר בשטח פרטי ולא ציבורי ?
ת. אתה מערבב את שמיטה והר סיני. יכול להיות שאני לא משפטן. היתה אסיפת דיירים בשנת 1994 למטרת שיפוץ הבניין. שם, כאשר רסמני העלה את הרעיון להגדיל בכמטר למכולה, היות ורוב הדיירים באסיפה, חתמנו ולא ידעתי שהסוף יהיה מה שיהיה. הוא תיכנן כנראה לבנות מסעדות. מאחר וקודם היה מסגריה, מוסך, זגג לא חשבנו על מסעדות, לא חשבנו על הזבל הנוזלי.
ש. הגשת איזו שהיא התנגדות במשך 15 שנה לשטח המבנה לאיזה שהוא גורם?
ת. כאשר הבנייה נגמרה, היתה מכולה, הכל התנהל על מי מנוחות. הסיפור התחיל מסוף 1998 כשהמסעדה של רסמני... זו אותה שאלה.
ש. היום, במקום הפח של 25 מטר מה קיים שם?
ת. לא היה 25 מטר. יש הוכחה שהיתה מכולה. זה שהבריון שלך שם גגון, רסמני הקים את הגגון... היום ברגע שנהרס והעירייה לא נתנה, אני באתי למקום ושמתי איפה שהיה שטח שלי ושל הגב' המבוגרת שהיתה, לקחנו מהשטח, שמנו מקום ליותר גדול והודענו לכל הדיירים שבשטח שצמודים אלינו לפי התקנון שיש חדר זבל בתוך השטח שלנו.
ש. הרסת מבנה קיים?
ת. אני לא הרסתי.
ש. מה קיים היום?
ת. קיים חדר זבל בשטח הפרטי שלי ושל הגב' שהיתה כאן. בהתחלה המקום אפילו לא היה מגודר... היום אחרי שהעירייה לא נתנה להקים במקום חדר זבל חלופי באתי ממיטת חוליי והקמתי בשטח הפרטי המוצמד שלי ושל הגב' הקמנו חדר זבל שהיה פתוח בתחילה, כל המסעדות התחילו לזרוק, עשינו גדר במקום וכתוב אשפתון ויש פחי זבל.
ש. כשאתה מתייחס לשתי קבוצות, זה בהתאם לתקנון מ-1984?
ת. התקנות מ-1984 תוקן ל-1999 ובינתיים זה מסמך מקובל בבית המשפט.
ש. אתה יכול להציג את המסמך?
ת. המסמך הוצג נ/4 ו-נ/5.
ש. תסכים איתי שכיום במקום המבנה שנהרס אין מבנה אחר?
ת. אני חוזר פעם עשירית. העירייה לא נתנה להקים מבנה.
ש. הגשת בקשה והיא לא נתנה לך להקים, תוכל להציג את הבקשה?
ת. המבנה הזה הוא לא חוקי גם, ביקשתי ויש הוכחה ואפשר לבדוק, הביאו חומר בנייה לבנות לפי ההיתר, גם בית היין בעדותו אמר את זה.
ש. אני מציג את המסמך שצירפת על תנאי חכירה, זו חתימתך על גביו?
ת. החתימה נראית כמו שלי.

ב"כ הנתבע:
אני מתנגד להגשת המסמך. המסמך לא צורף למסמכים שלנו ולא שלהם.

ש. אתה טוען בתצהירך מיום 12.3 שלא נתת הסכמה להקמת חדר אשפה?
ת. על איזה תקופה מדובר?

חקירה נגדית לב"כ תובע 3:
ש. אני מציג לך את מסמך ת/1 צילום הגרמושקה שהוגשה בדיון קודם, תוכל לסמן איזה חלק אתה חכרת?
ת. אני מסמן בקו מקווקו , יש בפינה עץ דקל.
ש. תסמן איפה היה הפח שנהרס?
ת. כל מה שהיה שאני מסמן בקווים מקווקווים. בשטח רואים את זה.
ש. סמן בבקשה את הפחים שנמצאים מאחורי הבניין?
ת. אני מסמן מהיציאה מהמקלט את כל השטח באיקס וכותב על זה פח זבל.

ב"כ תובע 3:
אבקש כי המוצג יוגש שוב.

הערת בית המשפט:
המוצג יימסר לידיו של ב"כ תובע 3 על מנת שידאג לסרוק אותו שוב, עם השינויים שנערכו, לתיק בית המשפט.

ש. כשאתה חכרת משייקו את השטח כבר עמד עליו הפח?
ת. עמדה רק המכולה. המבנה הקיים שימש מאחר ושייקו נתן במקום חדר זבל את המכולה והחדר נשאר בשביל שייקו צמוד למגרש שהוא השכיר אותו לדיירים.
ש. כשחכרת משייקו הפח כבר היה מוגדל?
ת. רק מכולה. מיקום המכולה.
ש. כשאתה חכרת גודל הפח היה כפי שסיכמתם בשנת 1994?
ת. כן. אז התחילו כבר החריגות של רסמני כי כשהקימו את המסעדה.. בתחילה היתה מסעדה אחת ואז היתה פחות בעיה..
ש. כשחכרת את השטח היה הפח בוורסיה של 1994?
ת. קצת חריגות.
ש. איך קרה שבהסכם שעשית עם שייקו זכרתם את הזכות מעבר של השותפה שלך לחנות כפי שאמרת וזה מופיע בסעיף 0 להסכם אך לא ציינתם שקיים פח אשפה?
ת. בחוזה ביני לבין שייקו כשדנו על.. מאחר ושייקו מבוגר ואינו חותם ללא עו"ד שלו והיא מודעת לכל הדברים. אז התחיל גם הגיל וגם השפעה של... כשבאנו עו"ד שלו הביאה את התיק והיינו אצל ב"כ היום, שייקו אמר שלא קיבל תמורה ולכן אינו מחויב למכור עם פח זבל.
ש. במשא ומתן דובר על פח הזבל?
ת. לא. דובר על המעבר לאישה. הוא נתן לה מילת כבוד והוא אמר לרשום את זה בחוזה ורשמנו בחוזה.
ש. שייקו הצהיר בחוזה בהואיל השלישי ואני מצטט... ?
ת. ומוגדר בין שני עמודים.
ש. ז"א בחוזה זה יש הצהרה שאין זכות לצד ג' כשאתה ידעת שכל הדיירים הסכימו לבניית הפח המוגדר?
ת. חדר הזבל היה, במקום חדר זבל ביקשו מכולה. הוא הודיע לי שהוא הודיע לדיירים שהוא מבטל את הסכמתו.
ש. החוזה שלך משנת 2005?
ת. כן.
ש. יש לך מסמך ששייקו או אתה הוצאת לאחר חתימת הסכם שמודיע לדיירים שביטלת את ההסכמה ולמצוא פח אחר?
ת. היו שני פחים במקום, אני לא צריך להודיע. אם בחוזה כתוב, תפנה לשייקו.
ש. איפה כתוב בתקנון שהבניין מחולק לשניים לעניין הניהול, אני מפנה לסעיף 4 לתצהירך?

ב"כ תובע 3:
במהלך השאלה בא כוח הנתבע הפנה את העד לסעיף בתקנון.

ש. התקנון אומר שיש חלוקה של הוצאות לפי קבוצות של דירות שמאזן פחות או יותר מבחינת הגדלים את חלוקת ההוצאות אך לא כתוב שהניהול מחולק. איך אתה יכול לומר שבשנת 1999 שמה ששונה בתקנות הוא ההצמדה של השטח שלך איך אתה מוצא אישור לטענתך?
ת. מאחר ואיני משפטן ואיני מודד ואיני מחטט בדברים שלא נוגעים לי, יש לי עו"ד ובשנים האחרונות בגין ליקוי בראיה ובבריאות אני מכניס גם את הבת שלי שתעזור לי בדברים האלה. נתבקשנו לחפש תקנון, חיפשנו ומצאנו. שייקו מאחר והיה בעל רוב הקומות העליונות חלק גדול מהבניין וכשנבנה הפריד בין החלקים שלו לחלקים שהקבלן מכר... לא היה בתקנון שום ניהול. כל אחד ניהל לעצמו, לא היה שום דבר משותף.
ש. אין מה שאתה אומר עכשיו מתיישב עם זה שבשנת 1994 היתה אסיפה ואני מציג לך סיכום פגישת הדיירים, יש רק ועד אחד?
ת. כל הפנייה באה מאחד שהיה פקח אחראי על השיפוצים, היתה הפנייה מצד העירייה...
ש. שאלתי איך זה מסתדר עם כך שיש פרוטוקול של ועד אחד?
ת. בפרוטוקול הזה כמה שידוע לי יש סמל של העירייה. קיבלנו זימון מטעם העירייה וקבעו פגישה אצל הזגג כי הוא היחיד שהיה בעל נכס ורסמני אז קנה את החלק שלו, בא נציג העירייה עם מהנדס בשם יפרח ופקח שמעוני ואמרו שצריך להקים גוף, ועד או משהו שייצג אתכם בקשר לשיפוץ הבניין. הסכמנו באופן כללי שברוח זו אנו קבוצה למרות שלא הזמינו את השותפה שלי כביכול שגם לה היה חלק בחזית ז', אז העירייה אמרו ועד, זה שכתבו ועד כתבו ועד, כל ההחלטה של השיפוץ היתה שם.
ש. למה כל זה לא מופיע בתצהיר שלך?
ת. היתה לי בעיה עם עו"ד.
ש. אם אתה אומר שיש שתי קבוצות ניהול בבניין, תוכל להראות דברים שעשתה קבוצת הניהול שאתה משתייך אליה?
ת. מאז שהיתה האסיפה, אסיפה חד פעמית, היו לנו פגישות חד פעמיות שבאנו לשלם לעירייה עבור השיפוץ ואז לא היה שום דיון מהדיירים. קיבלנו מהעירייה כל אחד לשלם סכום מסוים עבור השיפוץ שלו.
ש. כשאתה אומר בסעיף 4 כל קבוצת ניהול מנהלת את התחזוקה בעצמה. לאיזה קבוצה אתה משתייך?
ת. כביכול לצד של שייקו לצד המערבי.
ש. אני מפנה אותך למוצג נ/6 שלך, מי הכין את הטבלה הזאת?
ת. אל תשאל אותי שאלות. אני לא משפטן ואני לא מכיר... מי שהציג את זה או שהעו"ד מצא את זה במקום כלשהו. אני לא בקיא בתחומים כאלה.
ש. אני מקריא לך מהתצהיר את סעיף 4 המשפטים האחרונים ומציג לך את נ/6 הטבלה, לטענתך הטבלה הזאת היא אישור של התקנון?
ת. אני לא בקיא בדברים האלה. המסמכים האלה, עו"ד או מישהו הציג ואני לא מבין בדברים האלה. בתחום העץ תשאל אותי ואני אענה. הבת שלי אומרת שהיא עשתה את זה.
ש. איך יכול להיות שחנות בית היין שלטענתך צריכה לזרוק את הזבל בצד המערבי מופיעה בטבלה שלך דווקא בחלק המזרחי?
ת. לא. הצד הזה שלי, צריך לזרוק את הזבל בצד שלי. כל אחד זרק בתחום שלו.
ש. לפי התקנון והטבלה שהבת שלך הכינה כתוב שבית היין צריך לזרוק בצד המזרחי?
ת. מבחינת התקנון אני לא בקיא. מבחינת זבל, כל השנים, משנת 1974 קניתי את המקום ולמיטב ידיעתי הדיירים שלי זרקו בצד שלי וגם השכנים שלי זרקו בצד שלהם.
ש. ז"א שמה שאתה אומר לגבי כך שהבניין ארוך וחילקו התקנון לא אומר את זה?
ת. אתה מכניס אותי לדברים שאני לא בקיא בהם.

ב"כ תובע 3:
אבקש לפסול את נ/6 שלא נערך על ידי הנתבע או עד אחר שהעיד.

ש. מתי הפח הוגדל בצורה שלא היתה לפי ההסכמה שלך מ-1994?
ת. מאחר והלקוחות של שניכם יחד... כל התקופות האלה הייתי מרותק למיטה. כשאדם במצב שהייתי חולה לא מעניין אותו רכוש אלא הבריאות.
ש. מתי חלית?
ת. אני חולה יותר מ-12 שנים. הרבה לפני 1999. אני יכול להביא מסמכים.
ש. אם אני שואל למה לא שלחת ולא התלוננת על גודל הפח הכל בגלל שחלית?
ת. לא. התלוננו הרבה פעמים.
ש. הסתכלתי על המסמכים וראיתי שהם מהריסת הפח והלאה. איך קרה שמאז שבשנת 1998 שאמרת שהגדילו ופתחו מסעדות ועד שהרסו את הפח לא נשלח על יד אף אחד מכתב לעירייה או לדיירים האחרים שאומר סליחה, הסכמנו לגודל איקס בנו יותר ואתה לא מסכים לזה?
ת. עוד לפני שקניתי את המקום, עם שייקו היינו הרבה פעמים גם במח' תברואה, גם כשחייבו אותנו ארנונה התלוננו פיזית במקום הרבה פעמים. נוסף לכך ניתן לבקש ממח' תברואה את כל התלונות ודוחות שדיירים פנו לעירייה. על חריגות הבנייה. גם של המבנים שלו. אני מדבר על הכל יחד. הדייר שלי הלך כששמו את הפח על הגגון חייבו אותו בארנונה והוא הלך לשאול ואמרו שזה מבנה. הוא אמר שלא בנינו והם יכולים להרוס, זה מבנה חריג ללא היתר.
ש. כל זה אמרת בעל פה בעירייה?
ת. כן ורשמו. תלך לעירייה ותבקש את זה בכתב.
ש. אני מפנה אותך לנספח 1/ב' של מר רסמני, גמר מכרז, בעמוד השני יש טבלה עם שטחים?
ת. לדעתי הטבלה לא נכונה מאחר ושילמנו...
ש. נכון שכל הדיירים שילמו סכומים עבור כל השיפוץ כולל הרחבת הפח?
ת. הפח היה כל כך שולי ואפשר לראות כמה עולה לבנות שני קירות נמוכים למכולה.
ש. תסכים איתי שהקירות למכולה היו חלק מהשיפוץ וכל הדיירים שילמו לשיפוץ?
ת. אני משער שנכון. אני שילמתי בזמנו את חלקי.
ש. אני מפנה אותך לסעיף 8 לתצהירך, איך זה שאין לנו במשך כל השנים האלה אפילו מכתב אחד משייקו עד ההריסה שאומר שהוא מבטל את ההסכמה, שמודיע לדיירים, כל מה שסיפרת לנו?
ת. כששייקו עמד כאן יכולת לשאול אותו, אם קיבלת תשובה...
ש. איך זה שבהסכם לא דרשת משייקו למסור לך את השטח בלי הפח?
ת. לא מעניין אותי שמקבל חוזה מוכר לאדם קרקע ומקבל תמורתה ובא עם עו"ד שלו ושלי ששניהם מלומדים מה לגמד ול... אני צריך להתערב?...
ש. בין שקנית בשנת 2005 לבין 2007 שהפח נהרס אתה מספר שהיו מטרדי ריח. איך זה שלא הודעת לדיירים שזה שטח שלך ואתה לא מוכן שיהיה פח ושיזיזו את הפח?
ת. חוזרים לאותה שאלה. כל זמן שהיתה מסעדה אחת...
ש. אני שואל על שנת 2005?
ת. למיטב ידיעתי לא היו כל המסעדות, כמות הזבל היתה קטנה.
ש. ז"א שהתקופה של סרחון זו תקופה קצרה של חודשים?
ת. לא. כל זמן שהיו מסעדות קטנות כי מימדי הבנייה התרחבו, כשהמסעדות גדלו הם התרחבו כולל חדר מדרגות. כל התהליך זוחל גם בבנייה וגם במסעדות ובכמות הזבל.
ש. אתה אומר שהשכנים התלוננו, איך לא הודעת לכל הדיירים שההסדר שהיה עד עכשיו לא מקובל והשטח שלך?
ת. השטח שלי, הראש שלי לא היה... הדיירים פנו לעירייה כל הזמן. העירייה פנתה וכנראה היה לעירייה מקור הכנסה, הם התקשרו, הגישו דוח וזה נגמר. המסעדות התרחבו כולל למדרכה.
ש. כמה מטרים קנית משייקו?
ת. מתוך 168 מטר בערך לשייקו למיטב ידיעתי נשאר 23 נקודה משהו.
ש. ז"א קנית יותר ממאה מטר?
ת. נכנסתי לשטח, לקחתי מקצה לקצה, מהכביש עד קצה הבניין. לפי השרטוט שקניתי.
ש. איך הגעתם למחיר השטח?
ת. אמרתי בהתחלה שהיוזמה לקנייה לא באה ממני כי באותה תקופה היו לי תקופות... שייקו רצה להתפטר מכל הבניין שלו, היה לו אולם בשני המקומות היה לו מתפרה לקונפקציה, אולמות גדולים, כששייקו רצה למכור מאחר והיה לו רק שירותים אחד ומקלחת לכל קומה, רצה להוסיף צנרת ביוב, לכן הוא פנה אליי ואמר שהוא רוצה ממני שאתן לו להעביר דרך הגג שלי צנרת ביוב וצינורות מים והציע לי לקנות את המקום ואז עשינו הסכם שהוא בתוקף.
ש. אתה אומר שמחיר החוזה הושפע מההסכמה שלך להעביר צנרת עבור שייקו בנכס שלך, איפה זה כתוב בהסכם?
ת. לא כל דבר כותבים.
ש. תסכים איתי שהמחיר של הקרקע שקנית היה 12,000 דולר?
ת. זה לא עניין שלך. יש חוזה ונתתי אותו. אני מציג את החוזה לבית המשפט.
ש. אני מקריא לך מסעיף 6 לחוזה נ/2, האם נכון שהמחיר הנמוך הזה הושפע מהיות פח אשפה על הקרקע שקנית?
ת. לא. אם היה מושפע היה מדגיש את זה. אחד הדברים שהתחשבנו בהם זה שהוא נתן מעבר לגברת. אם נתן מעבר להולכי רגל, נתן מעבר גם להכניס סחורה.
ש. כשאתה אומר שלא הכל כותבים בחוזה ואת המעבר של הגב' רשמתם אבל את הביוב והפח לא, מה זה אומר לגבי המחיר?
ת. זה מסמך שהוצג למס הכנסה ולהכל, אפשר להזמין אותי למס הכנסה ואגיד הכל. לא אתה.
ש. תיארת לנו איך היום יש פחים מאחורי הבניין?
ת. זה חלק של הבניין שמוצמד לגב' הניה וזה מוצמד למעבר שלי מהמקום. עשינו בינתיים פח זבל במקום.
ש. אתה אומר שהפח לא בשטח שלך אלא בשטח של הניה שהסכימה?
ת. לא. זה גם שטח שלי.
ש. לא כללת את מקום הפחים בשרטוט של השטח שלך בת/1?
ת. זה גם שלי. יש דלת... כשנהיה בשטח אני אסביר.
ש. השטח שעליו הפח היום שייך לך?
ת. גם לי וגם להניה.
ש. לאיזה חלקה זה מוצמד?
ת. לכל החלקה. אתה רוצה מכתב מהניה אני מוכן לתת.
ש. האם קיבלת הסכמה בכתב מהניה?
ת. החנות הזאת אנו משכירים אותה מאז שנבנתה, משנת 1974 משכירים במשותף. נכון שאחד מאיתנו, בעלה הלך לעולמו. אני בקשר תמידי איתה ועם הבת שלה. מה שמפריד בינינו זה שרשום בחוזה שאני מקבל איקס והיא Y .
ש. ז"א הניה שותפה שלך בבית היין?
ת. כן.
ש. ז"א שהשטח מאחורי הפחים שייך לבית היין?
ת. זה לא עניין שלך. זה שטח שלנו משותף ואנו עושים כטוב בעינינו. אם תרצה מכתב אני יכול להביא.
ש. יש כניסה ויציאה למקלט, זה שטח ציבורי?
ת. השטח הוא ציבורי רק בשעת חירום והוא פתוח, היציאה למקלט פתוחה, היא תפוסה עד דיקט שאנשים לא יזרקו לכלוך.
ש. כשאני יוצא מהמקלט ורוצה לצאת לכביש אני נתקל בשער ששמת?
ת. לא. השער לא סוגר, ישר לרחבה.
ש. אם אומר לך שכל השטח שם הוא ציבורי?
ת. השטח הציבורי זה שבנית עליו לכל השביל. השטח הציבורי זה חדרי מדרגות שהשותף שלך חתך חדר מדרגות להרחיב את המסעדה. שטח ציבורי זה מעבר שעשו אותו מצבור לגז.
ש. מי קובע מה השטח הציבורי, אתה?
ת. מסמכים.

ב"כ הנתבע:
בתשריט הבית המשותף כתוב מהם השטחים המשותפים.

ש. אתה אומר שצריך לחזור למצב המקורי של הבניין של שני אשפתונים קטנים ?
ת. אני רוצה לחזור להיתר הבנייה המקורי.
ש. איך חזרה למצב של שני אשפתונים קטנים יפתור לנו את המצב היום?
ת. כי המסעדות חריגות ללא רישיון 10 שנים ללא היתרים וחניות וצינור ביוב, צינור של 3 צול לכל המסעדות, איך העירייה, משרד הבריאות והפיקוח נותנים. אם יש שריפה במקום מי לוקח את האחריות.
ש. יכול להיות שלמסעדות אין היתר כי אנשים שלך הרסו את הפח שהיה?
ת. לא.
ש. תיארת לנו איך אנשים מסוימים בנו גג ללא הסכמתך על חדר האשפה ואיך התנגדת. האם יש תלונה שלך או מישהו אחר לעירייה בכתב על נושא תוספת הגג?
ת. אתה חוזר לדברים... בבניין הזה הוא הכפיל את המטרג' פי כמה והעירייה מעלימה עין. הייתי בעירייה, התלוננו והכל נעלם.
ש. בשנת 1995 אחרי שבניתם את הפח המוגדל?
ת. למכולה.
ש. כבר אז לא היה פח מזרחי נכון?
ת. היה. קח את דוח האדריכל שלכם.
ש. ספר מתי נעלם הפח המזרחי?
ת. אני לא פקח עירייה ולא מהנדס עירייה ולא ראש העירייה. העירייה צריכה לדאוג לא אני.
ש. האם זה היה קרוב לבנייה או להריסה?
ת. העירייה היתה צריכה לדאוג לא אני. עד 1998 היה פח. מאז שנבנה המוסך החריג פח הזבל נבלע בפנים.
ש. אז זה היה בשנת 1998?
ת. משהו כזה. יש גם מכתבים של פקח.
ש. איפה התלונות שלך בעירייה?
ת. היינו הרבה פעמים בעירייה. אם מביאים היתר לעירייה, קבלו תחתמו, לא.
ש. אני מפנה לסעיף 14 לתצהירך ומצטט... האם נתת לדייר שלך רשות מראש להרוס את הפח?
ת. בשום אופן ופנים. גם היום בלי דרך משפטית לא הייתי עושה.
ש. איזה מצוקה דחופה היתה לדייר שלך שלא יכל להודיע לך לפני שעשה את זה?
ת. תקרא את התצהיר של יוגב הבן של רסמני. הייתי על הפנים, על סף. כשנודע לי פעלתי בכל...
ש. למה את לא מגלה לבית המשפט שגם אתה השתמשת בחנות של בית היין למסעדה?
ת. המסעדה היתה מיד כשקם כל הבניין הזה. פעם היתה מסעדת הבלקן שהיה לו היתר, רישיון. מאוחר יותר בשנת 1994 העירייה בנתה, אני היחידי שלא בניתי את החלק הצפוני. העירייה באו אליי והכריחו אותי לבנות כי המים היו נופלים לשכנים.
ש. אני אכלתי בשנת 2002 ובשנת 2003 בפיצה מטר שישבה בחנות שלך?
ת. אם היתה עירייה נורמאלית היו נותנים רישיון. הרישיון לא ניתן מאחר ועמדתי למשפט על הבנייה הזאת ויצאתי זכאי עם מכתב שבית המשפט לתבוע את העירייה על התקופה שהמקום היה סגור.
ש. כמה שנים היה פיצה מטר?
ת. נכון.
ש. גם בשימוש חורג?
ת. לא. עו"ד שלי יכול להעיד. ביקשתי להגיש מכתב לעירייה מאחר והמקום היה סגור חצי שנה.
ש. מה אתה רוצה מציון שהפעיל מסעדה כשגם אתה הפעלת מסעדה?
ת. כי ציון בנה פי שלוש מהשטח. בנה על כל החניות, חדר מדרגות, הרס והקים מסעדה. בנה בחלק האחורי שתי קומות ומתכונן לבנות למעלה.
ש. אתה כועס שלציון שטח גדול משלך?
ת. חס וחלילה, שידאג לפח זבל.
ש. איפה פיצה מטר זרקה זבל?
ת. איפה שהפחים היום כי היום מריבות.
ש. סיפרת שבגלל שלא נתנו לבנות את הפח שנהרס בגודל הקטן כפי שרצית, שמתם אחרי זה פחים מאחור ועכשיו אתה אומר שזה בכלל בתחילת שנות האלפיים?
ת. לא. לפני פיצה מטר היה רהיטים ויש לי חוזה שלהם. שלוש שנים היה רהיטים.
ש. אתה משלם ארנונה על החנייה המרוצפות?
ת. אני לא מעודכן. צריך לבדוק עם הדייר. הדייר שילם עד היום והביא מסמכים.
ש. לפחים שנמצאים מאחור למי אתה מרשה לזרוק זבל?
ת. לכל החלק העליון מחדר המעלית מערבה. לא למסעדות.
ש. מי הרשה לך לקבוע ולהחליט למי מותר להשליך ולמי לא?
ת. לא שאלתי אותך.
ש. שטח הפחים נעול עם מפתח?
ת. לא. בבוקר נפתח בערב נסגר כי המסעדות התחילו לזרוק בערב.
ש. ז"א שאת הזבל של הצהרים לא אכפת לך שהמסעדות יזרקו שם?
ת. בשום אופן לא. לא יתנו להם הדיירים.
ש. פרדי ועידן עומדים ולא נותנים לזרוק זבל?
ת. אני לא אחזור על מצב שהיה במצב של פחי זבל וכל מה שכרוך בזה. זה זבל נוזלי שיקחו את הזבל למקום שלהם. במסעדות צריך להיות חדר זבל. הדייר שלי מקבל את החלק המערבי כמו שהיה במזרח, שיזרקו במזרח.

חקירה חוזרת לב"כ הנתבע:
ש. נשאלת האם בגלל היעדר חדר זבל אין רישיון למסעדות. למה אין רישיון?
ת. למסעדות אין רישיון, היתה התנגדות, הוא ביקש היתר חורג מהעירייה, באותו יום העירייה החזירה לו את הבקשה שלו שחריגות בניה עם תברואה ולכן לא קיבל היתר חורג ועובדים בלי רישיון.

<#2#>
החלטה

בשלב זה, ועל פי בקשת הצדדים, יערוך בית המשפט סיור במקום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ה' תמוז תשע"א, 07/07/2011 במעמד הנוכחים.

שאול אבינור, שופט

רישום על ידי בית המשפט:
כאמור בהחלטה הנ"ל, בתום הדיון נערך סיור במבנה נשוא התובענה. בסיור נכחו ב"כ תובעים 1 ו-2 ותובעת 2, ב"כ תובע 3 ותובע 3, ב"כ הנתבע והנתבע. כמו כן, נכחו הקלדנית שרשמה פרוטוקול תמציתי, עוזרת משפטית ומאבטח. בהסכמת באי כוח הצדדים ולבקשתם, מוקלד בזה שלא בנוכחות הצדדים תיאור תמציתי של הסיור.

מיקום המבנה שנהרס:

ב"כ נתבעים 1 ו-2:
מצביע על המקום, בצד המערבי של המבנה, בו היה מבנה האשפה שהיה קיים, אשר כיום הוא מרוצף ומשמש לחנייה.

תובע 3:
מצביע על המקום, שבו עמד הקיר המערבי של המבנה שנהרס, שלטענתו היה במרחק 5 מטרים מהקיר המערבי של המבנה. לטענתו, מעבר לקיר האמור, שנהרס, היה עוד אשפתון וברז מים שהורידו אותו.

תובע 4:
הקיר המערבי היה במרחק כארבעה מטרים בלבד מהקיר המערבי של המבנה. בהקשר זה מצביע על מקום הגישה במדרכה הדרומית. לדבריו, היה עוד מבנה בהמשך מערבה בגודל של שני מטרים על מטר וחצי.

מיקום פחי האשפה הנוכחיים:
נראו שני מיכלי אשפה ירוקים המוצבים בחלק הצפוני של הבניין, מאחורי סוגרים. במקום שלט שעליו כתוב "אשפתון לדיירי משכית 13".
בהמשך נראית דלת ברזל שהיא הכניסה האחורית לבית היין.

תובע 3:
מדובר בפתח חירום של בית היין.

הנתבע:
לא מדובר בפתח חירום. יציאת החירום של המקלט מצויה לפני הסורגים וסגורה בדיקט.

המקלט:
בצד הדרומי, ממערב לכניסה הדרומית לבית היין, ישנו חדר מדרגות שבו כניסה למקלט. בכניסה מצויה דלת סורגים, שהיתה פתוחה בעת הסיור. בתוך המקלט נמצאת דלת פלדה, שהיציאה ממנה חסומה. ניתן לראות את פתח החירום, שצוין לעיל, שהוא בגודל של חלון ובצידו החיצוני חסום בדיקט.

הנתבע:
המקלט לא שייך לבית היין והוא שטח משותף.

הצד המזרחי של המבנה:
מסעדת טראבין.

הנתבע:
המרפסת של המסעדה נסגרה שלא כדין, ומדובר במעבר הולכי רגל. כמו כן, הצביע על המקום בו הוקמו צוברי גז.

תובע 3:
במקום שנבנתה המרפסת לא היה מעבר. צובר הגז הוא של המסעדות.

תובע 3:
בצד הדרומי מזרחי היה פח זבל, במקום שהיום הוא מדרכה. הפח לא היה סגור אלא אשפתון, שכיום נמצא מאחור, בקצה הדרומי מזרחי של הבניין.
הצביע על שני פחי אשפה, שבהם לדבריו משתמש כיום. גם המסעדות והדיירים משתמשים בהם, שכן אין להם מקום אחר כי הנתבע לא מאפשר להם להשתמש.

הנתבע:
התקרה בחלק המזרחי נבנתה מעל חניות. בפינה הדרומית מזרחית היה חדר זבל. מצביע על נקודה שהיא בערך 2.5 מטרים מקו המדרכה ומציין שעומק חדר האשפה היה 1.65 מטר. כשנכנסים לתוך עסקו של תובע 3 ניתן לראות דלת פלדה שלטענת הנתבע היא כניסה למה שהיה חדר אשפה.
לפי הקרמיקה אפשר לראות שהתקרה נבנתה לאחר השיפוץ שבו הוספה הקרמיקה.

תובע 3 והנתבע:
חוץ מהפחים שבית המשפט ראה בסיור אין פחים נוספים.

<#6#>
החלטה

בנסיבות העניין, הצדדים יגישו סיכומיהם, שלא יעלו על 10 עמודים, כדלקמן:
ב"כ תובעים 1 ו-2 יגיש סיכומיו עד ליום 15.10.11.
ב"כ תובע 3 יגיש סיכומיו עד ליום 1.12.11.
ב"כ הנתבע יגיש סיכומיו עד ליום 1.2.12.
לבאי כוח התובעים זכות תשובה קצרה, שלא תעלה על 2 עמודים (לכל אחד מהם), עד ליום 15.2.12.
המזכירות תשיב התיק לעיוני ביום 16.2.12 ופסק הדין ישלח לצדדים.
המוצגים ת/4 א' ות/4 ב' נמסרו לידיו הנאמנות של ב"כ הנתבע, אשר ידאג לצלמם בצילום צבעוני ולסרוק אותם לתיק בית המשפט. ב"כ הנתבע ישמור את המוצגים המקוריים בידיו הנאמנות.
המזכירות תשלח פרוטוקול הדיון לבאי כוח הצדדים.

<#7#>

ניתנה והודעה היום ה' תמוז תשע"א, 07/07/2011 בהיעדר הצדדים.

שאול אבינור, שופט

61

81