הדפסה

ת"א 10716-02-09 אבישי ואח' נ' בית הספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ ואח'

בית משפט השלום בקריות

ת"א 10716-02-09 אבישי ואח' נ' בית הספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ ואח'

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופט ערן נווה

תובע

טל אבישי

נגד

נתבע

בית הספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ

צד ג'

"מגדל" חברה לביטוח בע"מ

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך ובזיקה לפרוטוקול ביהמ"ש מיום 6.2.12.
מדובר בתביעה שעניינה טענה לרשלנות הנתבעת עקב חשיפה של התובע לשמש מזיקה כאשר שימש שנים רבות כמורה לספורט ובנסיבות אלה נגרם לו היזק גופני.
מונו 2 מומחים מטעם ביהמ"ש. המומחה ד"ר קלדרון אשר מונה ע"י כב' השופטת לוקיץ והמומחה בתחום הנפשי, ד"ר מירז, אשר חווה דעתו למעשה ניתנה רק אתמול, יום לפני הדיון.
הצדדים הגישו תחשיבי נזק וביקשו הצעה מביהמ"ש. עליי לציין כי עיינתי בתחשיבי הנזק שהוגשו על ידי שני הצדדים ומדובר ללא ספק בעבודה רצינית ראויה להערכה מצד שני עורכי הדין.
לאחר ששקלתי בעניין היטב לא נראה לי כי תיק זה התיק הנכון לתת בו הצעה. חסרים יותר מדי פרמטרים עובדתיים אשר מאפשרים לי להעריך את הרשלנות, הקשר הסיבתי העובדתי ואולי גם הרפואי ועניינים נוספים המצריכים בדיקה.
אשר על כן, לא מצאתי הצדקה ליתן הצעה בשלב זה. עם זאת, לא מן הנמנע אם אסבור כי ראוי לעשות כן כי תינתן הצעה לאחר שמיעת הראיות בתיק ובטרם מתן פס"ד בתיק.
אני קובע את התיק לשמיעת ראיות על פי יומני. אני מורה כדלקמן:
התובע ועדיו יגישו תצהירים לתיק ביהמ"ש בתוך 90 יום.
התובע יכול להגיש מסמכים שהוא מסתמך עליהם בתיק מוצגים מסודר יחד עם תצהיריו. אם אין אפשרות להגיש תצהירים של מי מהעדים שהתובע מבקש להעיד, עליו להגיש בקשה מסודרת להזמנת עדים בתוך פרק הזמן שניקבע וכן ציון תמצית עדות צפויה של כל אחד מהעדים. ביהמ"ש יקצוב את שכרו של העד ויורה על הפקדות כספיות בהתאם לבקשה.
הנתבעת ו/או צד ג' מצידם יגישו תצהירים נגדיים למעט עדות חוקרים אשר אני פותר את הנתבעת ו/או צד ג' מהגשתם והם יוכנו ויוגשו לאחר חקירה נגדית של התובע ועדיו וזאת 90 יום לאחר מכן.
הזמנת עדים תוך ציון תמצית עדות צפויה בתוך פרק הזמן האמור ותוך הסבר מדוע לא ניתן להגיש תצהיר של העדים.
מאחר וישנה מחלוקת גם בנושא הרפואי וגם בנושא המומחים מטעם ביהמ"ש, יודיעו הצדדים בתוך פרק הזמן האמור שניתן לכל אחד מהם אם יש בדעתם להעיד את מי ממומחי ביהמ"ש. אני מאפשר למי מהצדדים משלוח שאלות הבהרה לד"ר מירז, המומחה בתחום הפסיכיאטרי, יחד עם העתק לביהמ"ש ולצד השני. אם תהיה התנגדות למי מהשאלות, ידון בכך ביהמ"ש בכתב.
אני קובע לתיק מסגרת שיפוטית של 3 וחצי שעות שנראה לי זמן מספיק לסיים את התיק. לאחר מכן, אבוא בדברים עם הצדדים ואקבע את מנגנון הסיכומים בכתב או בע"פ על פי שיקול דעתי.

התיק נקבע להוכחות ליום 14.1.13 שעה 09:00.
על הצדדים היה ויש בדעתם לזמן מי ממוחי ביהמ"ש לתאריך זה לפנות לביהמ"ש בעניין תוך 120 יום.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ב, 06 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2