הדפסה

ש 9791-07-11 אלעלמי נ' זכי ברקאת

בית דין לשכירות בירושלים
ש 9791-07-11 אלעלמי נ' זכי ברקאת

05 אוקטובר 2011

 O דחוף
(במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X)
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום
חלק א'

הדיון (הוכחות) אליו יש לשלוח מתרגם לשפה הערבית יתקיים בבית משפט השלום בירושלים בתאריך 15 פברואר 2012 בשעה 12:30 בעניין תיק מס' 9791-07-11
 
 בפני כב' השופט בכיר יצחק שמעוני
 
 בענין: (תובע) עבד אלקאדר אלעלמי נגד (נתבע) בסאם זכי ברקאת
 
תאריך: ..........................               שם: נועה לוי
..............................................................................................................................
חלק ב' -  ביטול הזמנת מתרגם                                       אישור החברה
פרטים (למילוי ע"י המזכירות) O מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.
O ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני ליידעך אודות ביטול הדיון, שפרטיו לעיל,
אליו בקשנו לשלוח מתורגמן.
 
תאריך: .................................   שם: נועה לוי

תאריך: ....................  שם פרטי ומשפחה:.........................
..............................................................................................................................
חלק ג' - אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
 
O מאשר קבלת שרותי תרגום בתיק הנ"ל, משעה ........ עד שעה .........
 
O המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.

שם המתרגם: ______________
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 .............................................................................................................................
חלק ד' - אישור מזכיר ראשי
 
O בדקתי את פרטי התרגום בתיק הנ"ל ואני מאשר.
 
O לא מאשר, פרט.
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 
..............................................................................................................................

1 מתוך 2