הדפסה

ש 84-08 בית אליהושוילי בע"מ נ' לופטין ואח'

בית דין לשכירות בתל אביב - יפו

ש 84-08 בית אליהושוילי בע"מ נ' לופטין ואח'

בפני
כב' השופטת עידית ברקוביץ

תובעים

בית אליהושוילי בע"מ

נגד

נתבעים

1.לאה לופטין
2.יוסף ואלד
3.ג'ודי ואלד
4.רחל ארד - נמחקה
5.דרגה קרצר
6.חכים לבנה

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984.

לאחר שבחנתי את החומר שבפניי ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, הריני קובעת כדלקמן:

א. הנתבעת 1 תשלם לתובעת סך של 8,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5.11.08) ועד התשלום בפועל.

בנוסף תישא הנתבעת 1 בהוצאות, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך של 400 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ב. הנתבעים 2-3 ישלמו לתובעת סך של 10,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5.11.08) ועד התשלום בפועל.

בנוסף יישאו הנתבעים 2-3 בהוצאות, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך של 500 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ג. הנתבעת 5 תשלם לתובעת סך של 10,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5.11.08) ועד התשלום בפועל.

בנוסף תישא הנתבעת 5 בהוצאות, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך של 500 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ד. הנתבעת 6 תשלם לתובעת סך של 10,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5.11.08) ועד התשלום בפועל.

בנוסף תישא הנתבעת 6 בהוצאות, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך של 500 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"א חשון תשע"ב, 08 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 2