הדפסה

ש 51729-01-11 האגודה האורטודוקסית לצדקה ביפו נ' חב' אמנה (תש"י) חברה להחסנה וערובה בע"מ

בית דין לשכירות בתל אביב - יפו

ש 51729-01-11 האגודה האורטודוקסית לצדקה ביפו נ' חב' אמנה (תש"י) חברה להחסנה וערובה בע"מ

בפני
כב' השופטת עידית ברקוביץ

תובעת

האגודה האורטודוקסית לצדקה ביפו

נגד

נתבעת

חב' אמנה (תש"י) חברה להחסנה וערובה בע"מ

פסק דין

התובעת הינה בהבעלים של נכס ברח' פסטר 5, יפו (להלן: "המושכר").
הנתבעת מחזיקה במושכר כדיירת מוגנת.
המושכר משוחרר מתקרת דמי השכירות והנתבעת משלמת עבורו דמי שכירות כלכליים.

התובעת הגישה בקשה לקביעת דמי השכירות שעל הנתבעת לשלם.

בדיון ביום 1.5.11 הודיעו הצדדים:
"מוסכם כי ימונה שמאי מטעם בית המשפט אשר יקבע את דמי השכירות וחוות דעתו תחייב את הצדדים.
יחד עם זאת שומרים הצדדים על זכותם לשלוח לשמאי שאלות הבהרה ובמידת הצורך לחקור אותו.
הצדדים מצהירים כי ההסכמה מתייחסת לשיעורם של דמי השכירות ואין בה כדי להוות ויתור על מי מהטענות שהועלו בכתבי הטענות".

לאור ההסכמה מונה השמאי, מר אילן ברעם, אשר הגיש את חוות דעתו ביום 27.10.11. (להלן: "השמאי ברעם").

בהמשך, מונה המודד זוהר עירון לצורך מדידת המושכר.

ביום 15.3.12 הגישו הצדדים הודעה ובקשה מוסכמת, לפיה לאור מדידת המושכר מבוקש להורות לשמאי ברעם לעדכן את חוות דעתו וכן מבוקש "לתת פסק דין על יסוד חוות דעתו של שמאי בית המשפט...".

ביום 28.3.12 הגיש השמאי ברעם עדכון לחוות הדעת בעקבות המדידה שבוצעה במושכר.

השמאי ברעם קבע כי דמי השכירות החודשיים עבור המושכר הינם 29,500 ₪ לא כולל מע"מ .

לאור האמור, ועל יסוד הסכמת הצדדים, הריני קובעת כדלקמן:

דמי השכירות החודשיים עבור המושכר יועמדו על סך 29,500 ₪ לא כולל מע"מ.
סכום זה נכון ליום 21.7.11 ( מועד הגשת חוות הדעת).

כל צד יישא בהוצאותיו.

התיק ייסגר.

ניתן היום, יב' ניסן תשע"ב, 04 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2