הדפסה

שרביט חברה לביטוח בע"מ נ' מוחמד ואח'

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

תובעים

שרביט חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אגבריה מוחמד
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בתיק זה הוגשה תובענה בסדר דין מהיר והוגש כתב הגנה.

מכיוון שמדובר בתביעת שיבוב (תחלוף) מצאתי לנכון להודיע לתובעת, וזאת לאור הניסיון המצטבר בתביעות מסוג זה, שעליה להוכיח את מלוא הרכיבים הנוגעים לתביעתה, על פי דיני הראיות, ובכלל זה להעיד עדים בכל העניינים הרלבנטיים, וזאת ככל שלא יוסכם אחרת בין הצדדים, ולעניין זה ניתן להגיש רשימת מוסכמת של פלוגתאות ומוסכמות, עד למועד הדיון, או להודיע על כך בדיון.

הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, ועל פי האמור להלן.

ככל שבעל דין מבקש להגיש מסמך שלא צורף לכתבי טענותיו עליו להגיש בקשה מתאימה בעניין זה בתוך 14 יום ממועד מתן החלטה זו.

בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות צד שכנגד בתוך 45 ימים ממועד מתן החלטה זו.

ככל שבעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו יש להגיש בתוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות לדיון שנקבע, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו.

בעלי הדין לא ירחיבו את חזיתות המריבה.

ככל שפגרת בתי המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983), חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לצורך ביצוע האמור בהחלטה זו, ואין בה כדי להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

דיון להוכחות, לגמר, לסיכומים בעל פה, ולמתן פסק דין, יערך בפני ביום 14.12.2015, בשעה 12:30, למשך שעה וחצי.

באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש כי הוא מוותר על חקירתם.

בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב.

בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים.

סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות.

המזכירות תודיע לצדדים כנגד אישורי מסירה כדין.

ניתנה היום, י' אלול תשע"ה, 25 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.