הדפסה

שפירא נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ
התובעים

  1. ולדימיר שפירא - בעצמו
  2. עזבון המנוחה ילנה שפירא ז"ל

ע"י ב"כ עו"ד שרון סויסה
נ ג ד
הנתבעים
1. בנק מזרחי טפחות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד לביאן
2.מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שלומית זיידמן ואח'
3. יושר סמיון - בעצמו
4. מגן סוכנות לביטוח
ע"י ב"כ עו"ד אדיר אברהם
5. הפניקס חברה לביטוח
ע"י ב"כ עו"ד שרון המר

<#1#>

פרוטוקול

הצדדים מנהלים שיח בהסכמה מחוץ לפרוטוקול.

ב"כ התובע:
אני אודיע את עמדתי לבאי כוח הנתבעים באשר להצעת בית המשפט תוך 7 ימים.

ב"כ הנתבעים 3 ו4 :
אני אודיע את עמדתי לתובע לבאי כוח הנתבעים תוך 30 יום מקבלת עמדת התובע.

ב"כ הנתבעים:
אנו נודיע את הצעתנו בתוך 75 ימים.

החלטה

1. התיק יובא לעיוני, ביום ה1/09/2016 לצורך עיון בהודעת הצדדים.

2. קובעת קדם משפט נוסף במעמד בעלי הדין, ליום 15/12/2106 שעה 10:00 .

3. התובע יגיש תצהירי עדויותיו, בצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום20/09/2016 העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ הנתבע.

הנתבעים יגיש ו תצהירי עדויותי הם, בצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום -01/12/2016 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ התובע.

בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.

3. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

4. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

5. צד שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו.

6. הצדדים לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף 5 לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

7. צד המבקש לחקור מי מעורכי המסמכים המוגשים במסגרת תיק המוצגים, יודיע על כך לצד שכנגד, בתוך 21 ימים מעת קבלת תיק המוצגים.

8. כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו במועד ההוכחות.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אייר תשע"ו, 06/06/2016 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ , שופטת

הוקלד על ידי עמית מיכאלי