הדפסה

שפירא נ' בנייני דוד בע"מ ואח'

בפני
כבוד ה שופט עודד שחם

מבקשים

תיאודורה שפירא

נגד

משיבים

  1. בנייני דוד בע"מ
  2. ניסים ששון

החלטה

המשיבים ישיבו לבקשת הרשות לערער לא יאוחר מיום 6.12.15. עד אותו מועד יודיעו הצדדים האם הם מתנגדים כי ייעשה שימוש, במקרה הצורך, בתקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. הימנעות מתגובה תתפרש כהעדר התנגדות לאמור. אוסיף, כי לא נעלמה מעיני טענת המבקשת לדחיפות בדיון בבקשתה, ואף לא נעלם מעיני מועד הדיון שנקבע על ידי בית הדין לשכירות (3.12.15). עם זאת, בשים לב ללוחות הזמנים לניהול ההליך – ובכלל זה, הגשת בקשת רשות לערער ביום 9.11.15, כאשר ההחלטה נשוא הבקשה ניתנה ביום 10.10.15, והפקדת ערבון אך ביום 26.11.15, כאשר ההודעה על קביעת ערבון נושאת תאריך 15.11.15 – לא מצא תי כי התנהלות המבקשת התאפיינה בדחיפות המצדיקה מתן הוראות החורגות מן האמור לעיל. מסקנה זו אינה משתנה גם נוכח ההסברים שניתנו בבקשת הרשות לערער.

באחריות ב"כ המבקשת לבצע, ללא דיחוי, מסירה אישית של בקשת הרשות לערער, על צרופותיה, ושל החלטה זו, לידי המשיבים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ו, 29 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.