הדפסה

שמרת הזורע (1999) ואח' נ' א. מטבחים ירושלים בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת דורית פיינשטיין

תובעים

שמרת הזורע (1999)

נגד

נתבעים

  1. א. מטבחים ירושלים בע"מ
  2. אבינועם אילוז

החלטה

1. השאלה הראשונה העומדת להכרעתי הינה האם כתב התביעה לא מגלה עילת תביעה כפי שטוענים הנתבעים והוא עומד בניגוד להוראות תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 המחייבות פירוט.

2.מעיון בכתב התביעה עילה התביעה והטעמים לה הינם ברורים ונהירים וזאת נוכח סעיפים 12 -13 לכתב התביעה המפרטים את ההפרות של הסכם הפשרה בין הצדדים ומפנים לדו"ח חוקר מפורט הכולל תמונות.

3. הנתבעים טענו בפני כי אין הם צריכים ללקט את טענות התביעה מן הנספחים והפנו בעניין זה לפסיקה שונה. בחנתי את הפסיקה אליה הפנו הנתבעים ולא מצאתי כי יש בה כדי לתמוך בטענותיהם.
כך למשל ברע"א 4447/07 רמי מור נ' אי.טי.סי, התייחס כב' השופט רובינשטיין לשאלת ההליך הראוי לתבוע נתבע שאינו ידוע, שכן הוא כותב טוקבק אנונימי וציין בין היתר
"כאמור, תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבת לכלול בכתב התביעה את שמו של הנתבע, ודרישה זו עומדת בסתירה לרעיון של נתבע וירטואלי "רן דן". אולם הקושי אינו מסתיים בפשט התקנה. הפרטים והמידע שצריכים להיכלל בכתב התביעה הם בעלי חשיבות עקרונית והם אמורים לבטא את קיומה של עילה לתובע נגד הנתבע. ניסוח כתב התביעה וצורתו צריכים לעמוד בסטנדרטים של הגינות דיונית, תיאור ראוי של גדר המחלוקת, שקיפות ויעילות (ראו דודי שוורץ סדר דין אזרחי: חידושים, תהליכים ומגמות 157 (תשס"ז)). זיהויו של הנתבע הוא יסוד חיוני בקיום תכליות אלה. יוטעם, כי נתבע "רן דן" הוא נתבע פיקטיבי. יש לו כינוי אך אין לו קיום ממשי כל עוד הנתבע האמיתי לא זוהה. לכן, תביעה נגד נתבע "רן דן" היא לפחות בתחילתה תביעה "במעמד צד אחד". ברור לכן שלא ניתן להכיר באפשרות להגיש תביעה כזו מבלי לקבוע באותה נשימה הוראות שישמרו על זכויותיו של הנתבע בלי-שם ויבטיחו את הגינותו הדיונית של ההליך ואת יעילותו".
דברים אלו אינם רלבנטיים כלל לעניינו.

4. כך גם בעניין רע"א 8667/08 המל"ל ואח' נ' האחים ישראל ואח' שעסק בתקנה 9, אך גם בניסיון של תובעים לטעון כי נפלה טעות סופר בכתב התביעה שכתוצאה ממנה נשמטו מכתב התביעה נסיבות האירוע הרשלני, ובכך לגבור על טענת ההתיישנות של הנתבעת.

5. לא זה ולא זה המקרה שבפני. במקרה זה ברור מאוד מכתב התביעה על נספח החוקר והתמונות, מה הן ההפרות המיוחסות לנתבעים.

6. על כן הבקשה לסילוק על הסף ולחילופין להורות על תיקון כתב התביעה נדחית.

7. משכך לא היתה גם כל הצדקה שהנתבעים לא ישיבו לבקשה לגילוי מסמכים, ותצהיר ערוך כדין יומצא לצד שכנגד תוך 30 יום.

8. הנתבעים ישאו בשכר טרחת בא כוח התובעים בגין בקשה זו, סך של 3,500 ₪ כולל מע"מ.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ד, 24 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.