הדפסה

שמיר נ' ספקטוב

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקשות:
הנתבעות

אינה ספקטוב
רמה מנדלין
שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד יובל ראובינוף ו/או אמי תי יחיאלי
ואח'

נגד

המשיב:
התובע

יעקב שמיר

החלטה

בפניי בקשה לאיחוד הדיונים בתיקים שבכותרת עם ת"א 8225-07-15 יעקב שמיר נ' דמיטרי פיגליאנסקי.
התביעות שבכותרת הוגשו כנגד אינה ספקטוב, במסגרת 34365-10-14, ורמת מנדלין במסגרת ת"א 35355-11-14.
כנגד אינה ספקטוב נטען בכתב התביעה שנקטה באכיפה בררנית כנגד המשיב , התנכלה לו, העבירה מידע כוזב בניסיון "לתפור" לו תיק פלילי בגין בנייה ללא היתר וסטייה מההיתר, ופעלה מתוך רשעות, כוונת זדון וחוסר תום לב, אשר גרמו לעיכוב ממושך בבנייה של כ- 4 שנים, ולאי עמידה בתנאי הסכם הבנייה עם הקבלן, ונטען שהתנהגותה עולה לכדי הוצאת לשון הרע, ופגיעה קשה בשמו ובכבודו של המשיב על לא עוול בכפו.
כנגד רמה מנדלין, נטען בכתב התביעה לזיוף מסמכים, התעמרות במשיב מתוך רשעות, כוונת זדון וחוסר תום לב, שגרמו לעיכוב של מספר שנים בהליך קבלת היתר בנייה ואי עמידה בתנאי הסכם הבנייה בין המשיב לקבלן, והביא לעיכוב הליכי הבנייה.
אינה ספקטוב הינה מפקחת על הבנייה בעיריית באר שבע, ורמה מנדלין הינה סגנית מהנדסת העיר בעירייה.
בהחלטתי מיום 12.3.2015 מצאתי לנכון להורות על איחוד הדיונים בתיקים הנ"ל לאור הקרבה בין העניינים הנדונים, מיהות הנתבעות, ומטעמים של יעילות הדיון.
המשיב הגיש תביעה נוספת כנגד דמיטרי פיגליאנסקי המשמש בתפקידו כמהנדס העיר באר שבע, במסגרת ת"א 8225-07-15, ובמסגרתה נטען שהנתבע שיתף פעולה לזיוף מסמכים, התעמרות, ו התעללות במשיב, הוצאת לשון הרע עליו , הטעיית אנשי הוועדה לתכנון ובנייה במרמה בזדון , הסתה ומתן גיבוי לעובדים ביחידת ההנדסה שפעלו בניגוד לחוק ולמוסר, גרימת הפסדים כספיים ניכרים בשל עיכוב במתן היתר בנייה בזדון, וכן להתנהלות בלתי חוקית, הגובלת כפייה, הסתה, איומים, והוצאת לשון הרע.
בדיון שנערך בפניי ביום 9.9.2015 המשיב הביע תחילה התנגדות לאיחוד הדיון בתביעה הנוספת עם התביעות שבכותרת, מהטעם שיקשה עליו לנהל את שלושת התביעות מטעמים הנוגעים ל בריאותו, וכן טען לקיומה של מסכת עובדות שונה, ובהמשך ביקש שהתביעה בעניינה של אינה ספקטוב תידון במאוחד עם התביעה בעניינו של דמיטרי פיגליאנסקי, ואילו התביעה בעניינה של רמה מנדלין תידון בנפרד.
לאחר שעיינתי בטענות שהעלה המשיב במסגרת התביעה שהוגשה כנגד דמיטרי פיגליאנסקי, מצאתי לנכון להורות על איחוד הדיון בת"א 8225-07-15, עם הדיונים בתביעות שבכותרת, לאור קיומה של מסכת עובדתית דומה, ובשים לב למיהותם של הנתבעים, אינה ספקטוב, ורמה מנדלין, עובדות במחלקת ההנדסה בבאר שבע, ודמיטרי פיגליאנסקי, משמש בתפקיד מהנדס העיר.
המזכירות תאחד את התביעות שבכותרת עם ת"א 8225-07-15 יעקב שמיר נ' דמיטרי פיגליאנסקי, תחת מותב זה.
ההליכים בתביעות בדיון מאוחד יערכו במסגרת ת"א 34365-10-14 שמיר נ' ספקטוב, ויש להגיש את כל הבקשות לתיק זה.
תלויות ועומדות בפניי בקשות להכיר בחסינות כל הנתבעים, במעמדם כעובדי רשות ציבורית, ואלה יידונו על ידי במאוחד לאחר שהמשיב יגיש תגובה מטעמו במסגרת ת"א 8225-07-15, וזאת עד ליום 11.10.2015.
בנסיבות בעניין לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות על המשיב.
קובע לתזכורת פנימית ביום 12.10.2015.
ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ו, 24 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.