הדפסה

שלום ואח' נ' ישי ואח'

בפני
כב' השופטת נאוה בן אור

התובע
נתנאל דני שלום
ע"י ב"כ עו"ד דורון לנגה

נגד

הנתבעים

  1. דוד ישי
  2. נלי ישי

ע"י ב"כ עו"ד מרדכי מלכה

3. ביסרואר ברונו
4. ביסרואר פביאו
5. כהן רפאל
6. כהן צפורה
7. מלכיאור קים
8. מלכיאור ששון אילנית
על ידי ב"כ עו"ד יהודה שנייויס

פסק דין

משבוטל ההסכם בין דיירי הבניין נשוא התובענה לבין התובע ונתבעים 1 ו-2, נשמטה הקרקע מתחת לתובענה זו, ודינה להימחק. מובן כי אין בכך כדי למנוע מן הצדדים לנקוט הליכים אחרים, בערכאות המתאימות, ככל שיימצאו לנכון.

אשר לשאלת ההוצאות: התובענה לא התבררה לגופה שכן ההסכם בוטל עוד בשלב ההליכים המקדמיים. משכך אין לומר כי הייתה חסרת יסוד מלכתחילה. יתרה מזאת, מחיקתה נובעת כתוצאה מהחלטת הדיירים (ובכללם נתבעים 3-8) ולא כתוצאה ממהלך כלשהו שנקט התובע.

עד לשלב אליו הגיעו ההליכים לא מצאתי כי היה בהתנהלות התובע משום חוסר תום לב, ויש להדגיש כי בקשתו למינוי כונס נכסים זמני נענתה על ידי, ובקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה בבית המשפט העליון, ככל שהיא נוגעת ליחסים שבין התובע לבין נתבעים 1 ו-2, שהתנגדו למינוי כונס. בהקשר זה יוער, כי גם נתבעים 3-8 היו מלכתחילה בדעה כי נכון יהיה למנות כונס נכסים, עד שלבסוף שינו טעמם והצטרפו להחלטה לבטל את ההסכם, אליה הגיעו יתר הדיירים בבניין.

נתבעים 3-8 צורפו להליך (כמו גם הדיירים האחרים, שביקשו מאוחר יותר להימחק ממנו, ובקשתם התקבלה), מן הטעם שההליך עשוי היה להשפיע על זכויותיהם, כפי שהם עצמם סברו.

סוף דבר, אני מורה על מחיקת התובענה.

לאחר ששקלתי את נסיבות העניין, ישלם התובע לנתבעים 1 ו-2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

התובע ונתבעים 1 ו-2 יישאו בהוצאות נתבעים 3-8 ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪, בחלקים שווים.

המזכירות תמציא את העתק פס ק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט' כסלו תשע"ד, 12 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.