הדפסה

שכטר ובניו קבלני בנין בע"מ נ' היג'אוי

בפני כב' השופטת דיאנה סלע

מערערים

1. שכטר ובניו קבלני בנין בע"מ

נגד

משיבים
1. ניס היג'אוי

הודעה על דרך הגשת  עיקרי טיעון

הערעור בתיק זה יישמע לפני השופטת סלע ביום 10 דצמבר 2013 בשעה 09:20.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 21 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 14 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.
עיקרי הטיעון לא יעלו על עשרה עמודים בהדפסה  רגילה (גופן 12) וברווח כפול.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

בברכה,

חתימה גרפית משתמש חותם בפועל
אילנית לוי-חיפה, מזכירת בית משפט