הדפסה

שי פור יו בע"מ נ' צ'ק אאוט בע"מ

תיק אזרחי 8870.09.10
מספר בקשה: 8
לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

התובעת :

שי פור יו בע"מ

נגד

הנתבעת:
צ'ק אאוט בע"מ ח.פ. 513773861

בשם התובעת: עו"ד יגאל צברי

פסק דין

בשים-לב לכך שהנתבעת לא הגישה כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך הגם שהוזמנה כדין, בהסתמך על בקשת התובעת למתן פסק-דין בהעדר הגנה ועל הודעת הבהרה לבית המשפט שמסר בא-כוח התובעת ביום 3.1.14 ובשים-לב להוראות תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, ניתן בזאת פסק-דין שלא בפני התובעת על יסוד כתב התביעה בלבד ולפיו נאסר על הנתבעת ו/או על כל הפועלים מכוחה להפר את הפטנט הישראלי 132540 ובכלל זאת לעסוק במתן שירות תשלום בכרטיסי אשראי של מתנות באירועים.
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט (בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הוצאתו בפועל של כל פריט) וכן שכ"ט עו"ד בסך 12000 (שנים עשר אלף) ₪, להיום.

ניתן היום, ו' שבט תשע"ד, 07 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.