הדפסה

שי דרוקמן נ' נאיוס בע"מ ואח'

ניתן ביום 03 דצמבר 2015

שי דרוקמן
המערער
-

  1. נאיוס בע"מ
  2. יוני לוזון
  3. שלום שושן

המשיבים

לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' רוית בר ניב

בשם המערער – עו"ד רות רפאלי
בשם המשיבים – עו"ד סיגלית הנדשר-פרקש, עו"ד עופר עוזרי

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת נטע רות ונציגי הציבור מר גרשון עמל ומר דוד נס; תע"א 11225/07, תע"א 3810/07), שבו נדחו הן תביעת המערער כנגד המשיבה 1 לתשלום זכויות שונות מכוח חוזה העבודה ומכוח חוקי המגן, והן תביעת המערער כנגד כל המשיבים שעניינה טענות המערער בנוגע לגזל סודות מסחריים, התעשרות שלא כדין והפרת הסכם. כמו כן, בית הדין האזורי חייב את המערער בתשלום הוצאות המשיבים בסכום כולל של 15,000 ₪.
לאחר שבחנו את טענות הצדדים בכתב ובעל פה ועיינו בכלל החומר המצוי בתיק, הגענו לכלל מסקנה כי ראוי פסק דינו של בית הדין האזורי להתאשר מטעמיו, בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991. עיקר טענותיו של המערער הן כנגד קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי, ולאחר שבחנו שנית את טענות המערער וחומר הראיות, לא מצאנו כי יש מקום לחרוג מהכלל ולהתערב בקביעותיו העובדתיות של בית דין האזורי.

אשר על כן הערעור נדחה.

בשים לב להתנהלות המערער בערעור, לרבות הוספת ראיות נוספות שלא עמדו לפני בית הדין האזורי ללא הגשת כל בקשה בעניין מחד, והסכמתו לצמצם את הערעור מאידך, המערער ישלם למשיבים הוצאות בגין ערעור זה בסך כולל של 10,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין למערער, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ו (03 דצמבר 2015), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת

משה טוינה,
שופט

מר איתן כרמון,
נציג ציבור (עובדים)

גברת רוית ברניב,
נציגת ציבור (מעסיקים)