הדפסה

שחר ואח' נ' ספיר ואח'

15 ינואר 2015
לפני:
כב' השופט תומר סילורה

התובע:
אלי שחר
ע"י ב"כ: עו"ד אבי סרוסי

-
הנתבעים:

  1. אורן ספיר
  2. דיאגנוס ישראל בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד מנחם בוזנה

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 14.1.2015 -

1. נקבע להוכחות בפני כב' השופטת אריאלה גילצר-כץ ליום 29.10.2015 שעה 09:00 עד שעה 14:00
חקירת עדי הצדדים לא יעלו על 120 דקות (לכל צד)
בתום דיון ההוכחות יישמעו סיכומים בעל-פה, ככל שיותיר הזמן ולפי שיקול דעת בית הדין.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

4. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 31.3.2015 והנתבעים תוך 60 ימים מקבלת תצהירי התובע.

5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב-1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, ייחשבו הנתבעים כמי שאין בדעתם להגיש ראיות.

6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

7. ימי הפגרה יבוא במניין הימים.

8. לעיון תצהירי התביעה ביום 1.4.2015

ניתנה היום, כ"ד טבת תשע"ה, (15 ינואר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.