הדפסה

שומרה חב' לביטוח בע"מ ואח' נ' קרדן רכב בע"מ

לפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע

תובעים
1. שומרה חב' לביטוח בע"מ

2. א.ל ניהול וקידום עסקי בע"מ

נגד

נתבעים
1. קרדן רכב בע"מ

הודעה

1. התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 09 מרץ 2014 בשעה 13:00 בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע.
 
2. בעלי הדין והנהגים יתייצבו לדיון .

3. היה בעל הדין מדינה או תאגיד, יהא הוא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר משבעה ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

4. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון),
או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 10 נובמבר 2013 ז' כסלו תשע"ד בהעדר הצדדים.

מזכירות אזרחית
בית המשפט השלום בפתח תקווה