הדפסה

שדמון ואח' נ' ועדת ערר מחוז ירושלים ואח'

העותרים:
פלבר דוד ו-98 אח'
על-ידי ב"כ עוה"ד יורם ברסלע ועו"ד חגי סיטון

סטולר אחיקם
על-ידי ב"כ עו"ד אשר אקסלרד

- נ ג ד -

המשיבה:
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
על-ידי ב"כ עו"ד צופית בן-פורת
באמצעות הלשכה המשפטית של העירייה

החלטה

משלא הוגשה כל הודעה וזאת גם חרף החלטתי מיום 8.8.2012, נרשם התיק למחיקה מחוסר מעש ליום 19.9.2012, זולת אם עד מעוד זה י ינתן טעם מספיק שלא לעשות כן ובכלל זה הסבר מספק לאי הגשת הודעות העדכון כפי החלטות בית המשפט.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה; התיק לעיוני עם קבלת התייחסות הצדדים או בחלוף המועד – לפי המוקדם.
ניתנה היום, כ"ב באלול תשע"ב, 9 ב ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.

חתימה