הדפסה

שבע רכבים השקעות בע"מ נ' המוביל הדרומי צביקה (1990) בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

שבע רכבים השקעות בע"מ

נגד

נתבעים

  1. המוביל הדרומי צביקה (1990) בע"מ
  2. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

דיון להוכחות, לגמר, לסיכומים בעל פה, ולמתן פסק דין, יערך בפני ביום 8.1.2015, בשעה 12:00 , למשך שעה.
במועד הדיון יתייצבו הנהגים והעדים הרלבנטיים, מתוך מטרה לסיים את הדיון במועד שנקבע.
כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות כל העדים והנהגים מטעמו.
ככל שמי מהצדדים מעוניין לחקור שמאי על חוות דעתו, יש להודיע על כך לצד שכנגד עד 20 יום טרם מועד הדיון, לצורך זימונו על ידי הצד שהגיש את חוות הדעת. העדר הודעה בעניין זה יחשב כוויתור על חקירת השמאי.
הצדדים מתבקשים להביא לדיון תמונות עדכניות של מקום האירוע, לרבות סימוני הנתיבים, התמרורים, והרמזורים, וכן של הרכבים המעורבים (ניתן להציג את התמונות בטלפון נייד).
ניתן לזמן עדים באמצעות מזכירות בית המשפט באמצעות בקשה שתוגש עד 20 יום טרם מועד הדיון. על הצד המזמין לוודא שהזימון הומצא לעדים וכן לגבי התייצבותם לדיון.
העדויות יישמעו בעל פה והצדדים פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם.
בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה, לאחר תום שמיעת הראיות.
מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין עותק ההחלטה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.
המזכירות תודיע לצדדים כנגד אישורי מסירה כדין.
ניתנה היום, ד' אב תשע"ד, 31 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט