הדפסה

רשות השידור/ המשרד הראשי נ' גנאימה

בפני
כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן

התובעת

רשות השידור/ המשרד הראשי
גופים על פי דין 500500566

נגד

הנתבע
עאדל גנאימה
ת.ז. XXXXXX361

החלטה

המשיבה (הזוכה) נדרש ת לשלם את הפרשי האגרה הנובעים מהעברת התיק לביהמ"ש , ככל שקיימים.

התיק נקבע לדיון בתובענה (הוכחות) ליום 19/11/13 בשעה 13:30.

לישיבה זו יתייצבו הצדדים אישית, יחד עם באי כוחם כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.

כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, תוגש לבית המשפט עד יום 16/10/13  ותגובה לה תוגש בתוך 7 ימים ממועד המצאתה למשיב.

צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.

על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.

תצהירי עדות ראשית בצירוף כל הנספחים, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט' לתקנות יוגשו ע"י כל הצדדים עד יום 1/10/13.

במידה ולא יוגשו תצהירים נוספים בידי מי מהצדדים, ולא תוגש בקשה אחרת, לא יהיה רשאי להביא מטעמ ו ראיות נוספות מעבר לאלו שהוגשו עד כה.

ב"כ הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ מיד עם תום הדיון.

ניתנה היום, י"ח סיון תשע"ג, 27 מאי 2013, בהעדר הצדדים.