הדפסה

רשואן ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה-השומרון

בפני כב' השופט יצחק כהן-חיפה

מערערים

1. מחמוד רשואן

2. סובחיה גרבאן

נגד

משיבים
1. ועדה מקומית לתכנון ולבניה-השומרון

הודעה על דרך הגשת  עיקרי טיעון

הערעור בתיק זה יישמע לפני השופט כהן ביום 10 ספטמבר 2013 בשעה 10:40.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 21 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 14 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.
עיקרי הטיעון לא יעלו על עשרה עמודים בהדפסה  רגילה (גופן 12) וברווח כפול.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

בברכה,

חתימה גרפית משתמש חותם בפועל
אילנית לוי-חיפה, מזכירת בית משפט