הדפסה

רצון ליברמן בע"מ נ' בניסטי

בפני
כב' השופטת עפרה אטיאס

תובעת

רצון ליברמן בע"מ

נגד

נתבעת

דנה בניסטי

פסק דין

בשים לב לכך שהתובעת אינה רשאית לתבוע מכח השטר שהינו שטר "למוטב בלבד"; ומשנדחתה הבקשה חסרת הבסיס לצירוף "תובע פורמלי" בהחלטתי מיום 27.12.2012, אני מורה, בהסכמת התובעת, (ואיני נזקקת להסכמתה בענין זה) על מחיקת התובענה.

כן הנני מורה למזכירות בית המשפט לשחרר לידי הנתבעת את הסך של 1,170 ₪, שהופקד ע"י התובעת בקופת בית המשפט , על פרותיו.

באשר לסוגיית ההוצאות, עסקינן בתובענה שאינה מקימה יריבות ו/או עילה כנגד הנתבעת. הנתבעת נדרשה להתגונן כנגד השטר, ואף פרעה את מלוא החוב נשוא תיק ההוצל"פ, מכח הליכי גבייה שננקטו נגדה וזאת לטענתה אף שבאותה עת היה תלוי ועומד צו לעיכוב הליכים.

הנתבעת הופיעה לדיון בפני כב' הרשם נדים מוראני. בפרוטוקול הדיון לא מצאתי עדות לכך שהתובעת הסכימה כבר בעת הדיון בהתנגדות לבטל את ההליך ולהשיב את הכספים שגבתה. טענותיה במישור זה גם אינן מגובות בתצהיר ערוך כדין.

הנתבעת נאלצה להגיש תגובה מפורטת לבקשה לצירוף תובעת וניכר מתגובתה שנזקקה לסיוע משפטי לשם הגשת התגובה.

יחד עם זאת, מצויים אנו בשלביו המקדמיים של ההליך ובטרם התקיים ולו דיון אחד בפניי. אף לא ניתן להתעלם מסכומה הנמוך של התובענה .

בנסיבות אלו, אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך כולל של 1,200 ₪.

הסכום שנפסק ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ישיבת ההוכחות הקבועה בתיק מבוטלת.

המזכירות מתבקשת לשגר את פסק הדין לצדדים ולסגור את התיק.

ניתן היום, ו' שבט תשע"ג, 17 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.