הדפסה

רפי שפירא ובנו בע"מ נ' מיגון אקטיבי בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט יחזקאל קינר

תובעת

רפי שפירא ובנו בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שי אשכנזי

נגד

נתבעים

1.מיגון אקטיבי בע"מ
2.עמרם זריען
3.תמיר אפודי – תביעה נדחתה
4.מיגון אקטיבי מוצרים ושרותים 2004 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פרייליך יואל

פסק דין

בשלב הראשון של בירור התביעה נקבע כי הנתבעים הפרו את ההסכם עם התובעת, וניתן צו למתן חשבונות, לצורך קביעת היקף הפעולות המפרות של הנתבעים וסכום הפיצוי לו זכאית התובעת עקב כך.

בשלב השני של מתן החשבונות מונה רו"ח נחום אלמן כמומחה בית המשפט (להלן: "המומחה"), אשר הגיש את חוות דעתו.

בחוות הדעת קבע המומחה את היקף מכירות דלתות אוטומטיות (לרבות מנגנונים) של הנתבעים בתקופות הקובעות בסך של 718,535 ₪ (לפני מע"מ), וכן את הרווח הגולמי ואת הרווח התפעולי שהפיקו הנתבעים ממכירות אלה.

לאחר הגשת חוות הדעת, קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט, לפסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט שתהיה בגבולות שבין הרווח התפעולי לרווח הגולמי שנקבע בחוות דעת המומחה, דהיינו, בין 75,268 ₪ לבין 234,718 ₪ וללא צורך בהנמקה, וזאת לאחר שהצדדים יגישו טיעונים בכתב שלא יעלו על 3 עמודים לכל צד.

לאחר שעיינתי עיין היטב בסיכומי הצדדים ובחומר נוסף שבתיק, אני מחייב את הנתבעים 1, 2, ו-4 ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 130,000 ₪ בתוספת מע"מ (כנגד חשבונית מס). ב"כ הצדדים יסדי רו ביניהם את מנגנון ביצוע התשלום והעברת חשבונית המס.

קיימים שיקולים שונים לעניין פסיקת שכר טרחה, וכך גם לעניין חיוב מי מהצדדים לשלם למשנהו את חלקו בשכר המומחה, אך מבלי שאפרט את כלל השיקולים הצריכים לעניין, מסקנתי הסופית היא כי שיקולים אלה יוצרים איזון, באופן בו אין לחייב מי מהצדדים בתשלום סכום מן הסכומים הנ"ל לרעהו.

מצאתי עוד מקום לחייב את הנתבעים 1, 2, ו-4 ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 20 ,000 ₪ מתוך סכום האגרה הגבוה (למעלה מ-50,000 ₪) ששולם על ידה. אף כאן יש בידי טעמים לקביעה זו, אך אשאר נאמן להעדר ההנמקה בפסיקה הניתנת לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

הסכומים בהם חוייבו הנתבעים כאמור לעיל ישולמו עד ליום 7.9.14, שאם לא כן יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"א אב תשע"ד, 07 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.