הדפסה

רע"פ 11225/04 נתן דזנשווילי נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק רע"פ 11225/04

בבית המשפט העליון

רע"פ 11225/04 - א'

בפני:
כבוד השופט מ' חשין

המבקש:
נתן דזנשווילי

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור מיום 9.12.04 על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בע"פ 70747/04 שניתן ביום 24.1104 על-ידי כב' השופטים: ד' ברלינר, ז' המר וי' שיצר

החלטה

המבקש הורשע על-פי הודאתו בהברחת כמות גדולה של סיגריות מזויפות לתחומי מדינת ישראל ובניסיון להשתמט מתשלום מס בסך ארבעה מיליון ש"ח. בית-משפט השלום הרשיע את המבקש בשורת עבירות על פקודת המכס [נוסח חדש], חוק מס קנייה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952 ופקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, וגזר עליו שנים-עשר חודשי מאסר בפועל, שנים-עשר חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 10,000 ש"ח. המבקש ערער על חומרת העונש, אך בית-המשפט המחוזי דחה את ערעורו בקובעו כי מדובר בפרשה חמורה ביותר וכי מעשיו של המבקש מעשים קשים הם. כך בעבירות המס שתוכננו בקפידה ונועדו להשתמט מתשלום מס בסכום גבוה, וכך באשר לניסיונו להבריח סיגריות מזויפות שהיו עלולות לסכן את בריאות הציבור. בנסיבות אלו, כך סבר בית-המשפט המחוזי, "העונש שהטיל ביהמ"ש קמא הוא עונש קל, ולא היינו תמהים לו המדינה היא שהיתה מערערת על קולתו". המבקש אינו משלים עם תוצאת הערעור ועל-כן מבקש הוא כי תינתן לו רשות לערער עליו.

דין הבקשה להידחות. עיקר טענותיו של המבקש סב את עניינו האישי ואת שיקול דעתו של בית-המשפט השלום לעת גזירת העונש, וכידוע טענות שכאלו אין בהן כדי להצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי (רע"פ 9276/03 שגיא נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 1950/03 עזריה נ' מדינת ישראל (טרם פורסם); רע"פ 831/97 מסיקה נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)).

המבקש מוסיף ומעלה טענה המכונה בפיו "טענה משפטית", ולפיה תיקון שתיקן המחוקק את פקודת המכס ובו הוחמר משמעותית העונש על העבירות שהמבקש הורשע בהן מחייב דיון בשאלה "מה המשקל שיש לייחס לשינוי מהותי זה בחקיקה בכל הנוגע לעונש שיש להשית על נאשמים שעברו עבירה לפי סעיף 211(א)(1) לפקודת המכס בטרם השינוי בחקיקה" (ההדגשה במקור). אודה כי לא ירדתי לסוף דעתו של המבקש בטענתו ונתבקשתי להבין כיצד אמורה החמרת העונש להביא להקלה בעונש? ואולם אין לי צורך להתעמק בדבר, שכן מדובר בטענה שלא נדונה כלל בערכאות הקודמות ושינויי החקיקה לא נזכרו כלל בעת שהוחלט לגזור על המבקש עונש שנגזר עליו. בשולי הדברים אוסיף, כי לגופו של עניין אין מדובר בעונש קשה כלל וכלל ובמובן זה מצטרף אני לדברי בית-המשפט המחוזי שצוטטו למעלה.

הבקשה נדחית. המבקש יתייצב לריצוי עונשו כאמור בהחלטת בית-המשפט המחוזי.

היום, כ"ט בכסלו תשס"ה (12.12.2004).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04112250_G01.docשל
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il