הדפסה

רע"ב 7302/17 רועי צאפאנא נ. שירות בתי הסוהר

החלטה בתיק רע"ב 7302/17
בבית המשפט העליון

רע"ב 7302/17

לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

המבקש:
רועי צאפאנא

נ ג ד

המשיב:
שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט י' בן-חמו) מיום 13.9.2017 בעת"א 49400-05-17

בשם המבקש: עו"ד עדי קידר

החלטה

1. המבקש הוא אסיר המרצה עונש של 14 שנות מאסר. בעבר השתלב בסבב חופשות, אך בחודש מאי 2017 הופסק שילובו בשל הצטברות חומר מודיעיני שלילי בעניינו.

2. המבקש עתר לבית המשפט המחוזי בטענה כי גורמי הטיפול בבית הסוהר אינם מתנגדים לשילובו בסבב החופשות וכי אין הצדקה למניעת שילובו. דיון בעתירה נקבע לחודש יולי 2017, אך בשל דין ודברים בין המבקש לבין הגורמים המוסמכים בשב"ס, התבקשה דחיית מועד הדיון וזה התקיים לבסוף ביום 12.9.2017. לקראת הדיון ובמהלכו טען המשיב כי לנוכח הצטברות המידע השלילי בעניינו של המבקש, אין מקום לשלב את המבקש בסבב חופשות לעת הזו, ועניינו ייבחן שוב בעוד חודשיים-שלושה.

3. בית המשפט (השופט י' בן-חמו) עיין בחומר החסוי ודחה את העתירה. בפסק דינו קבע בית המשפט כי מעיון במידע הקיים עולה כי אמנם פריט מידע אחד שעמד בעבר בבסיס ההחלטה להפסיק את שילובו בסבב החופשות איננו בעל תוקף כיום, אך לצד זאת קיים מידע נוסף וכן המלצות שליליות מטעם משטרת ישראל ומודיעין שב"ס.

4. על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני, במסגרתה נטען כי יש מקום ליתן רשות ערעור ולקבל את הערעור משני טעמים עיקריים. האחד, כי המתנה של חודשים רבים לבחינת מידע מודיעיני בעניינו של אסיר איננה סבירה, ועל שב"ס לבחון את החומר במהירות הראויה. בהקשר זה אף נטען לגבי העדר הנחיות ברורות באשר לקשר בין שב"ס ומשטרת ישראל. והשני, כי מניעת שילובו של המבקש בסבב חופשות עומדת על פריט מידע אחד שאיננו רלבנטי עוד, והדבר כשלעצמו מלמד על הצורך שבית משפט זה יידרש לעניינו של המבקש.

5. לאחר העיון לא ראיתי מקום להיעתר לבקשה. כידוע, רשות ערעור על החלטה של בית משפט לעניינים מינהליים בעתירת אסיר תינתן ככלל כאשר מתעוררת שאלה כללית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש (רע"ב 7/86 וייל נ' מדינת ישראל (26.6.1986)). בענייננו, לא התרשמתי כי הטענות המועלות בבקשת רשות הערעור אכן מעוררות שאלות כללית כלשהן. ברי כי בהינתן מידע שלילי לגבי התנהגותו של אסיר רשאי שב"ס למנוע את שילובו של זה בסבב חופשות. השאלה כמה זמן נדרש לבחון את המידע בעניינו של אסיר או אפילו כמה זמן נדרש להמתין כדי להיווכח שלא מצטבר מידע נוסף היא כמובן פועל יוצא של נסיבות המקרה הקונקרטי, ואין בה משום היבט עקרוני. אשר למקרה הקונקרטי של המבקש, בית המשפט המחוזי התרשם בעצמו מן החומר החסוי וקבע כי למעט פריט מידע אחד שאיננו רלבנטי עוד, קיים מידע נוסף בעניינו של המבקש המצדיק, בשלב זה, את החלטת גורמי שב"ס שלא לחדש את שילובו בסבב חופשות.

6. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏כ"ט בתשרי התשע"ח (‏19.10.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17073020_B02.doc אב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il